HRS Bulgaria
50 - 300 служителя Apply See employer
Главен Счетоводител
София
full-time

Главен Счетоводител

София full-time

Job Description

В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.
Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.

Нашият партньор е чуждестранна компания с установено име и лидер в търговията с бързооборотни стоки. Тяхната основа мисия е удовлетвореността на клиента, което води и до техния устойчив растеж.

За тях в момента търсим професионалист, който да се присъедини към екипа им на позиция:


Главен счетоводител


Задължения и отговорности:
Ръководи, организира и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на дружеството;
Изготвя и подписва финансово-счетоводни отчети - текущи и годишни;
Участва в разработването на оперативни процедури и дава указания, свързвани с финансовата дейност на дружеството;
Назначава и организира инвентаризации и отразява резултатите от тях;
Комуникира с държавни институции – НАП, НСИ и други, свързани с работата на звеното;
Подписва Трудови книжки на служители при прекратяване на трудовото правоотношение;
Носи материална и отчетническа отговорност във връзка с поверените му счетоводни документи, регистри и други документи;
Управлява отдел ‚Счетоводство‘ и ‚Човешки реурси‘.
Компанията предлага:

Безсрочен трудов договор с пълни осигуровки;
Стандартно работно време – Понеделник/Петък;
Финансово удовлетворение;
Допълнително здравно осигуряване;
Ваучери за храна;
Карта Спорт;
Въвеждащо обучение;
Допълнителни дни отпуск след прослужено време в компанията;
Възможност за професионално и личностно развитие;
Сигурност и стабилност в дългосрочен план;
Грижа и отношение към благополучието на служителите.
Изисквания към кандидатите:

Висше икономическо образование в сферата на счетоводството или финансите;
Доказан счетоводен опит - поне 5 год.;
Oпит на ръководна позиция;
Отлични познания на MS Office пакет и опит в работата с Excel;
Много добро познаване на българското данъчно, трудово и социално законодателство;
Комуникативност, аналитично мислене и умение за работа в екип.
Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner