HRS Bulgaria
Технически ръководител - Индустриално/ВИК строителство
София
длъжност на пълно работно време

Технически ръководител - Индустриално/ВИК строителство

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

В HRS вярваме, че правилната работа може да промени живота на човек, а правилният човек може да промени бизнеса. Ние сме отдадени да свързваме нашите кандидати с подходящата работа за тях.

За наш клиент – компания с дългогодишни традиции в сферата на ниското строителството и изпълнението на различни по сложност проекти, търсим да назначим специалист на позиция:

Технически ръководител - Индустриално/ВИК строителство

Отговорности:

Отговаря за цялостното обследване и познаване на поверения обект в пълния му обем;
Извършва работната организация и разпределение на наличния кадрови ресурс (строителни бригади, подизпълнителни групи) и строителната механизация;
Проследяване за изпълнението на СМР в различните му етапи и извършване на ежедневен мониторинг за качеството на изпълнение;
Умение за делегиране на задачи и следене, следене за тяхното изпълнение и даване на своевременна обратна връзка при нужда от корекция;
Отговоря за спазване на трудовата дисциплина, здравословните и безопасни условия на труд в рамките на поверения му обект и провеждане на инструктажи.

Компанията предлага:

Трудов договор;
Конкурентно възнаграждение;
Работа в екип от професионалисти и условия за спокойна работна обстановка;
Дългосрочност и сигурност в трудовите правоотношения.

Изисквания:

Средно/висше образование в сферата;
Минимум 3 години опит като обектов/технически ръководител;
Опит в ръководенето на строителни бригади и подизпълнителни групи;
Организационни и ръководни умения;
Отговорност към поетите ангажименти;
Организираност и възможност за спазване на срокове;
Свидетелство за управление на МПС – Б кат.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Recruitment Services has License №2525 valid from 26.04.2018.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner