HRS Bulgaria
50 - 300 служителя Apply See employer
Инженер конструктор
Разград
full-time

Инженер конструктор

Разград full-time

Job Description

В HRS Recruitment Services Bulgaria вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.

Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа!

За наш партньор, отговорен работодател и лидер в производството и ремонта на товарни вагони за европейския железопътен транспортен пазар, търсим


Инженер конструктор


Описание на отговорностите:

Разработва техническите и работни проекти за конструкции, като осигурява съответствие на разработените конструкции с нормите за техниката на безопасността, изискванията за икономична технология на производството, а също така за използването при тях на стандартизирани и унифицирани детайли и възли.
Участва в разработваните от отдела конструктивни и технологични проекти за усвояване на нови и модернизирани товарни вагони и други изделия.
Прави изчисления и дава завършен вид на конструктивната документация за нови възли, детайли и приспособления.
Участва в обсъждането и внедряването на разработените конструкции.
Обезпечава производството с чертежи, скици и друга конструктивна документация.

Фирмата предлага:

Постоянен договор
Мотивиращо заплащане
Бонуси и премии на база постигнати резултати
Отличен социален пакет.

Изисквания:

Висше техническо образование - степен магистър
Професионален стаж по специалността
Умения за работа със специализирани програмни продукти ( CAD/ САМ системи и др.)
Английски език на работно ниво

Ако обявата представлява интерес за Вас, кандидатствайте още днес!

Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.
HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner