HRS Bulgaria
50 - 300 служителя Apply See employer
Facility Manager
София
full-time

Facility Manager

София full-time

Job Description

В HRS вярваме, че подходящата работа може да преобрази живота на отделния човек и правилният човек може да преобрази бизнеса.

Ние сме отдадени винаги да свързваме нашите кандидати с подходящата за тях работа.

Нашия партньор е международна компания и лидер в сектора като доставчик на услуги в областта на интегрирания фасилити мениджмънт.

За тях, търсим мотивиран и инициативен професионалист с много добри познания в областта, който в ролята си на FACILITY MANAGER да поеме обслужването на един от най-големите и ключов международен клиент за компанията.

Отговорности:

Планира, организира и участва в сградната поддръжка, почистване, обслужване и ремонт на инсталациите и оборудването съгласно утвърдени правила и процедури;
Координира и наблюдава ремонтите, почистването, поддръжката и другите услуги за спазване стандартите на компанията;
Анализира възникнали проблеми свързани с инфраструктурата и поддръжката и предлага подобрения и оптимизации;
Изготвя прогнозни бюджети за бъдещи проекти, същевременно отговаря за проследяването и мониторинга на разходите и графика на работните дейности;
Подготвя оферти за планови или спешни ремонти и изготвя регулярни месечни отчети или при поискване за нуждите на ръководството;
Спазва фирмената етика и професионалното отношение към клиентите и екипа.

Изисквания:

Доказан практически опит на същата или подобна позиция (Facility Manager или Професионален домоуправител);
Умения за ръководене на екип и разпределение на задачи и задължения;
Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми;
Внимание към детайлите, умение за взимане на решения и приоритизиране на задачите;
Отлична компютърна грамотност – MS Office – Еxcel, Word;
Владеене на английски език – писмено и говоримо, ще се счита за предимство.

Компанията предлага:

Възможност за работа в международна компания – лидер в своя сектор;
Работа в динамична среда по международни стандарти и структура с утвърдени пазарни позиции;
Конкурентно възнаграждение и възможност за професионално развитие.


Само предварително одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

HRS Recruitment Services Bulgaria притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с №2525 от 26.04.2018 г.

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner