Пазарът на труда е истински пазар, в който едни купуват, а други предлагат. Ако изходим от това, че работодателя е купувача и му е нужно потвърждение за вашите способности, то вие сте длъжен да съберете и предоставите необходимите факти. В този смисъл автобиографията ви е важен инструмент за продажба.

Независимо дали вие сте кандидат за Изпълнителен директор, счетоводител или търговец, вашата автобиография трябва да изтъква вашите умения, постижения и опит по начин, който да ви разграничи от стотиците други кандидати, пълнещи пощенски кутии и e-mail адреси . Силата и убедителността на автобиография ви грабва вниманието на четящия и увеличава шансът ви да бъдете поканен за интервю.

Подробностите от вашата кариера са необходими, както е важен и начинът, по който ще ги напишете.

Вашата автобиография е документ, който съдържа информация за самият вас. Част от тази информация – например образованието ви може да предизвика възхищение, но и недоумение. Колкото повече време е минало от вашето дипломиране толкова по-маловажно става и образованието ви. Работодателя се интересува от това какво можете да правите, от къде идвате и какво можете да му да дете. Той изучава много внимателно подробностите от вашата кариера, всичко с което сте занимавали и колко успешно сте се справяли с това.

А как да продадете самият себе си?
Добрата автобиография задължително трябва да включва следните детайли, които не трябва да подценявате:
- професионален опит в хронологичен ред (заедно с дати и имена )
- образование
- кратко изложение на вашите умения и квалификация
- избрани постижения, свързани с вашият опит
- компютърни умения и езикови знания

Когато автобиографията ви е готова задължително проверете за граматически и правописни грешки. Обърнете внимание на всеки детайл и задължително избягвайте жаргона. Накрая дори можете да помолите някой да я прегледа.