На 24.02.2011 г., под егидата на Българска Си Еф Ей Асоциация се проведе среща-дискусия с HR специалисти на водещи финансови институции и специализирани фирми за предлагане на работа в България.

По време на проведеното мероприятие, г-н Калин Методиев, CFA, Председател на УС на Българска Си Еф Ей Асоциация направи атрактивно предложение на присъстващите HR специалисти на водещи финансови институции и специализирани фирми за предлагане на работа в България.

Г-н Методиев предостави на HR общността възможност за една година безплатно предлагане на подходящи професионални позиции на членовете на Българска Си Еф Ей Асоциация.

Според изискванията на работодателите, обявите могат да бъдат изпращани както до членовете на Българска Си Еф Ей Асоциация, така и до кандидати преминали специфично ниво в програмата. Обратна връзка от потенциални кандидати за позициите ще бъде извършвана директно към HR специалиста, чиито координати са представени в текста на обявата.

За повече информация и контакти: coordinator@bulgaria.cfasociety.org

Вижте повече за Българската Си Еф Ей Асоциация: www.membersocieties.org/bulgaria/pages/default.aspx

Българска Си Еф Ей Асоциация
 
Българска Си Еф Ей Асоциация, член на глобалната организация CFA Institute, обединява висококвалифицирани финансови професионалисти, притежаващи глобалния еталон за професионализъм и етика във финансовата индустрия – професионалната акредитация лицензиран финансов аналитик, CFA (Chartered Financial Analyst). Специалистите, притежаващи сертификата CFA (наричани също чартърхолдъри), работят в сфери като корпоративни финанси и управление на активи, както и във всякакви други области, които са свързани с изготвянето на финансови анализи и вземането на инвестиционни решения. Всеки CFA чартърхолдър ежегодно декларира принадлежността си към спазване на високи професионални и етични стандарти в полза на своите работодатели и техните клиенти. В страните с по-развити финансови пазари, а през последните години все по-чувствително и при нас, финансовите компании насърчават служителите си да придобиват акредитацията CFA, a чартърхолдърите сe утвърждават като силно желани кандидати за работа на отговорни позиции.

Българска Си Еф Ей Асоциация е основана през 2000 година и е пълноправен член на CFA Institute от 2003 година. Със своите над 180 члена, Българска Си Еф Ей Асоциация е третата по големина членуваща асоциация в Централна и Източна Европа и се нарежда сред най-бързо развиващите се асоциации в региона. Членовете на асоциацията работят в банки, управляващи дружества, инвестиционни посредници, консултантски и инвестиционни компании, лизингови компании и др. Списъкът от кандидати за получаване на членство в България надхвърля 300 души годишно.

За да покрие критериите за членство, кандидатът трябва да премине през сериозна изпитна програма от три нива и да докаже наличие на минимум 48 месеца професионален опит в сферата на вземане на инвестиционни решения. Отделно, всеки член на асоциацията е длъжен да прилага етичния кодекс и стандартите за професионално поведение на CFA Institute. Вземането на изпита за първо ниво означава, че кандидатът познава етичния кодекс, има основни познания в посочените по-горе сфери, а също и в областта на функционирането на финансовите пазари, анализа на финансовите отчети, корпоративни финанси, макроикономика, статистика и анализ и търговия с деривати и алтернативни инвестиции. Изпитът за второ ниво изисква по-задълбочени познания в същите области, като акцентира силно върху техническите умения за анализ и оценка на инвестициите. Акцентът при третото ниво е поставен върху прилагането на резултати, получени от предишните елементи, като се акцентира върху изработване на инвестиционни стратегии според ограниченията и способността за поемане на риск на конкретния клиент и върху управлението на портфейли и измерването и представянето на резултатите от него.

Българска CFA Асоциация е заложила в своята дейност следните приоритетни цели:
  • Утвърждаване на професионални и етични стандарти в дейността на финансовите аналитици в България;
  • Популяризиране и утвърждаване на професионалната акредитация «Сертифициран финансов аналитик» (CFA) в България;
  • Разработване и осъществяване на образователни програми;
  • Осигуряване на възможности за контакти и обмен на професионален опит и знания между членовете.
CFA Institute

Американската организация CFA Institute е глобално сдружение с идеална цел, което обединява всички местни асоциации със сумарно над 100,000 членове в 130 държави. Организацията е организатор на изпитите за придобиване сертификата лицензиран финансов аналитик (CFA), възприеман като най-престижния международно признат стандарт за професионалистите, работещи в областта на финансите и вземането на инвестиционни решения. Също така, CFA Institute е и важен източник на публикации и организатор на конференции, свързани с развитието на финансовата индустрия. CFA Institute се занимава и с въпроси, свързани с честната търговия, ефективността на пазара и защита на инвеститорите.