JobTiger новини от месец март 2006 г.:
 • Форум “Кариери 2006”
  На 16 и 17 март стартира Форум “Кариери 2006 – Добра Кариера, Добър Живот”. Форумът се организира от JobTiger, Министерство на държавната администрация и административната реформа и Проект "Пазар на труда" на Американската агенция за международно развитие. Генерален спонсор на Форум “Кариери 2006” за трета поредна година е Нестле България АД.
  Непосредствено преди откриването на форума се проведоха срещи със студенти и работодатели. Най-голям интерес сред студентите предизвикаха темите, свързани с подготовка за интервю и начините за търсене на работа. Срещите с работодателите бяха посветени на обмяна на опит при разработването и прилагането на стажантски програми във фирми в България. На срещите се обсъди важността на стажантските програми за студентите, бизнеса и университетите, както и методологиите за тяхното провеждане.
  Форумът продължава в градовете Пловдив, Варна и Русе.
  Повече информация за форума може да намерите на адрес: http://www.jobtiger.bg/careers/2006/.
   
 • Откриване на нови кариерни центрове
  През месец март бяха открити университетските кариерни центрове на:
  • Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий” - 20 март;
  • Университет по хранителни технологии – гр.Пловдив – 30 март.
  Информация за всички кариерни центрове може да намерите на адрес: http://careercenters.staj.bg
 • GCDF обучение на специалистите от втората вълна университетски кариерни центрове
  През месец март в гр.Русе се проведе заключителното обучение за получаване на GCDF (Global Career Development Facilitator) сертификат на специалистите от втория етап на изграждане на университетски кариерни центрове. С това обучените кариерни специалисти, работещи в кариерните центрове в университети в България стават 27, включително 4 обучителя.

Предстоящи събития:
 • През месец април предстои провеждането на форум “Кариери 2006” в градовете Пловдив (3 април), Варна (10 април) и Русе (20 април).
  Подробности за предстоящите форуми може да намерите тук: http://www.jobtiger.bg/careers/2006/.
   
 • Нови кариерни центрове
  През април ще започне обучението на представители на още 4 висши училища, чиито кариерни центрове трябва официално да заработят до есента. Това са Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”, Минно-геоложкият университет и Бургаският университет „Проф. Асен Златаров”. По този начин университетските кариерни центрове, изградени от Проект „Пазар на труда” и JobTiger, ще станат 26.
 • Стартира програмата за обучение на кариерни консултанти в средното и професионалното образование
  През февруари тази година беше подписано споразумение между Проект „Пазар на труда” и Националния педагогически център към МОН, за обучение на 30 методисти и 60 педагогически съветници в регионални структури на центъра в цялата страна.
  Обучението ще се извърши от специалисти от JobTiger, Фондация на Бизнеса за Образованието и Проект “Пазара на труда”. Въвеждането на кариерното ориентиране в средното образование ще има дългосрочен положителен ефект върху професионалното развитие на младите хора в България. Те ще имат възможност да получат професионално съдействие и да направят информиран избор за продължаване на образованието си и намиране на работа.
  Обучението започва през април и ще приключи с получаване на сертификат по програмата Global Career Development Facilitator. Системата за кариерно консултиране в средните и професионалните училища ще стартира през следващата учебна година.
   
 • Дни на кариерата в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр.Свищов
  Във връзка с тържествата по случай 70 годишнината на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, на 12 април в гр.Свищов ще се проведат Дни на кариерата с участието на студентите от Академията.
  За контакти и повече информация:
  Драгомир Димитров
  Директор на Центъра за кариерно развитие
  СА "Д. А. Ценов"
  Тел.: +359 631 66 360
  Мобилен тел.: +359 887 04 64 24
  e-mail: career.center@uni-svishtov.bg
   
 • 20-ти юбилеен конгрес на Европейската Организация на Студентите Електроинженери (EESTEC), 26.04-05.05.2006
  Европейската Организация на Студентите Електроинженери EESTEC /Electrical Engineering STudents' European assoCiation/ с представител за България локалната секция към Технически Университет - София/LC Sofia www.eestec-bg.org / организира 20-тия юбилеен конгрес на организацията, който ще се проведе от 26.04-05.05.2006 година в гр.София под патронажа на президента на Република България г-н Георги Първанов.
  На конгресът тази година участие ще вземат 120 чуждестранни и 40 български делегати. Този форум на най-високо равнище в организацията е важен за консолидирането й и утвърждаването й като свързащо звено в класическия триъгълник фирми-студенти-университети.
  Спонсорите ни ще имат възможност за реклама и официално представяне пред българска и чуждестранна аудитория, както и участие в развитието на университетския кариерен център към Техническия Университет – София.
  За контакти и повече информация:
  Технически Университет – София
  София 1000, бул."Кл. Охридски" 8, Ректорат 1154 В
  тел./факс: (02) 965 37 70, (02) 965 2547
  Ирина Митрова
  Моб.тел.: 0885 320 441
  e-mail: mitrova@abv.bg
  www.eestec.org

Полезно за вас:
 • Безплатни позиции на страниците на JobTiger
  Във връзка с продължаващите “Кариери 2006” през месец април всички позиции за специалисти “Човешки ресурси”, както всички стажантски позиции ще бъдат публикувани безплатно на страниците на www.JobTiger.bg.
   
 • Празници през месец април:
  • 1 април (събота) – ден на хумора
  • 16 април (неделя) – Цветница
  • 23, 24 април (неделя, понеделник) – Великден (почивни дни).

Panta Rei
 • От края на миналата година, Ясмина Зейнилагич е новият Мениджър Човешки ресурси на Мусала Софт ООД – водеща българска софтуерна фирма, партньор на Microsoft, Oracle и IBM. Предишната месторабота на Ясмина беше в Ратола Корпорация. Тя е магистър по психология от Софийския университет “Св. Климент Охридски”.
  За контакт:
  e-mail: jasmina.zejnilagic@musala.com
  Телефон: +359 2 9695821
 • Кремена Петрова започна работа в Deloitte Bulgaria като Старши HR координатор. Преди това Кремена е заемала последователно позициите Старши консултант и партньор в австрийската агенция за подбор Dr. Pendl & Dr. Piswanger, и Мениджър Обучение и развитие на персонала в Петрол АД.
  Кремена Петрова е магистър по Стопанско управление в СУ “Св. Климент Охридски” и бакалавър със специалност “Публична администрация” в същия университет.
  За контакт:
  e-mail: kpetrova@deloittece.com