JobTiger новини от месец май 2005 г.:
 • “Започни кариерата си с JobTiger и ...”
  Безплатните отворени обучения "Започни кариерата си с JobTiger и ..." през месец май се проведоха в Русе – на 11.05.2005 с Фикосота ООД и в Свищов – на 12.05.2005 с Нестле България АД. Интерес към семинарите проявиха както много студенти от Русенския Университет “Ангел Кънчев” и Стопанска Академия “Д.А. Ценов”, така и журналисти, представители на местния бизнес и академично ръководство.
 • „Как да създадем стажантска програма в нашата фирма”
  На 20 май 2005 се проведе дискусия с представители на специалисти Човешки ресурси от редица водещи български фирми за обсъждане на методология „Как да създадем стажантска програма в нашата фирма”. Методологията е изготвена от британския консултант г-н Тери Джоунс и има за цел да улесни работодателите при създаването, провеждането и успешното приключване на стажантски програми. Г-н Джоунс е консултант на Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие, която беше и организатор на събитието.
 • Старт на новия европроект на ВСУ и официално откриване на Център за евроквалификация
  На 21 май във Варненски Свободен Университет “Черноризец Храбър” се състоя официалният старт на проекта “Европейският бизнес – гарант за професионалната пригодност на получаващите висше образование във ВСУ “Черноризец Храбър”. Официално беше открит и новият Център за евроквалификация на студентите.
  Основната цел на инициативата е разработването и внедряването на нов модел на взаимоотношения между образованието, науката и бизнеса, който ще гарантира на завършващите висока професионална пригодност, личностни качества и нагласи, адекватни на предизвикателствата, които поставя единното европейско образователно и изследователско пространство през 21 в.
  В рамките на проекта се създаде Център за евроквалификация, който се ръководи от Борд за академично предприемачество, чийто член е и JobTiger. Почетен патрон на Центъра за евроклавификация е Президента на Р България Георги Първанов.
  Повече информация

Полезно за вас:
 • Безплатни позиции на страниците на JobTiger
  През месец май позициите за журналисти ще бъдат публикувани безплатно на страниците на www.JobTiger.bg.
 • Празници през месец юни:
  • 9 юни (четвъртък) – Спасовден, работен ден
  • 24 юни (петък) - Еньовден, работен ден
  • 29 юни (сряда) – Петровден, работен ден

Panta Rei:
 • Илияна Герасимова официално е супервайзор отдел Човешки ресурси на Bulgarian Retail Services (BRS) от 01.04.2005. Герасимова е завършила културология в Софийския Университет и от 3 години работи в сферата на човешките ресурси, като през последните 2 години – в BRS.
  За контакт:
  Тел.: 976 9517
  e-mail: i_gerasimova@brs.bg
 • От началото на тази година Сирма Накова заема позицията Специалист в Екип Развитие на персонала в централното управление на HVB Bank Biochim. Преди това в продължение на 2 години, Сирма Накова е била Специалист Човешки Ресурси в Юнимастерс Лоджистикс Груп. В момента Накова завършва магистратура по специалността "Управление и развитие на Човешките ресурси" на Училището по мениджмънт към Нов Български Университет.
  За контакт:
  тел.: 02/ 9269245
  e-mail: sirma.nakova@biochim.com
 • Ясмина Зейнилагич зае позицията Асистент Човешки ресурси в Ratola Corporation - официалният вносител на Ssang Yong за България. Зейнилагич е трупала професионалния си стаж в Булстрад - Здравно осигуряване АД, а после - в Human Relations Consulting AD като Консултант Човешки ресурси. Ясмина е магистър по психология (СУ "Св. Климент Охридски"), с три специализиции, една от които е Психология на организацията и труда.
  За контакт:
  тел.: 02/93 111 90
  e-mail: j.zejnilagic@ratola.bg