JobTiger новини от месец октомври 2003:
 • Стартира ежегодната кампания за набиране на средства “SOS-Детски селища в България”, чийто партньор е JobTiger >> повече>>
 • JobTiger се превъплъти в анимационен герой
  JobTiger стартира програма за създаване на серия анимационни филмчета на трудова тематика. Целта е да се покаже забавното, комичното и сериозното в съвременните трудови взаимоотношения чрез нетрадиционни средства. >>повече>> | >>вижте филмите>>

Предстоящи събития:
 • Създаване на пряка връзка от търсенето на кандидати за работа в базата данни на JobTiger към търсенето в базата данни на Агенция по заетостта и обратно;
 • Преструктуриране на информацията, изнасяна в телетекста. Новите обяви от деня ще бъдат отделени в самостоятелна страница от вече въведените. Така информацията ще е по-достъпна за потребителите;
 • До края на годината JobTiger ще зарадва потребителите си с нов дизайн и подобрена функционалност. Приемаме идеи и мнения :-)


Технологиите на JobTiger
“Информация в целта” - системата за уведомяване на потребителите за публикувани обяви за работа.
JobTiger развива и поддържа уникална система за уведомяване на потребителите си за публикуваните в сайта обяви за работа. Освен в JobTiger обявите се появяват и в:
 • Всички големи портали в българския интернет и водещи интернет сайтове (до 15 минути след публикуването);
 • Телетекста на Канал 1 на БНТ, страница 225 (информацията се обновява 3 пъти дневно);
 • Телетекста на Евроком, страница 525 (информацията се обновява 3 пъти дневно);
 • Печатни медии.

“Помощник” - уведомяване на търсещите работа за обяви, отговарящи на зададени от тях параметри (бизнес сектор, населено място, ниво в йерархията, тип заетост, правителствени програми и т.н.). Уведомяването се извършва чрез:
 • E-mail (веднъж дневно). Използва се от близо 25 хиляди души;
 • SMS - за клиенти на МТел (непосредствено след активиране на обявата за работа). Тази уникална услуга, разработена от специалистите на JobTiger и МТел, придобива все по–голяма популярност сред потребителите на JobTiger в цялата страна.

Системата “Информация в целта” на JobTiger допринася за:
 • По-целенасоченото информиране на различните групи потребители за новопубликуваните работни места, повишавайки ефективността на публикацията;
 • Достигане на публикуваната информация за работни места до интернет потребители, които не са регистрирани в JobTiger (всички големи български портали публикуват обявите на JobTiger);
 • Достигане на публикуваната информация за работни места до хора, неползващи или нямащи връзка в момента към интерент (чрез телетекст на БНТ и Евроком и печатните медии се осигурява национално и безплатно 24 часово покритие за цялата страната; чрез мобилен телефон търсещият работа може по всяко време да получи информация за новопубликувана обява за работа).


Статистики
Най-голямото преимущество на он-лайн базираните системи, каквато е JobTiger, са статистиките в реално време. Екипът на JobTiger, осъзнавайки ролята си на водещ уеб сайт за подбор в България, създаде и предоставя на клиентите си статистики в реално време, отразяващи:
 • Брой публикувани обяви;
 • Брой регистрирани потребители;
 • Брой автобиографии;
 • Профил на търсещите работа, регистрирани в JobTiger, определен по активните в момента автобиографии;
 • Профил на предлаганите свободни работни позиции – от публикуваните обяви;
 • Брой посетители, работещи със сайта в съответен момент;
 • Ретроспективна статистика за посещаемостта на JobTiger за изминали месеци.
  >>повече статистики>>