През последната година, покрай празненствата по случай 100 годишнината на едно от най-престижните образователни институции в света, Харвард Бизнес Скул, доста внимание бе отделено на МВА програмите. Въпреки че напоследък е основно предимство при влизане в света на бизнеса, МВА дипломата все още е относително млада образователна програма, в сравнение с далеч по старата и традиционна Магистърска степен. За първи път връчена през 859 г. в Мароко, Магистърската степен и до днес удостоверява притежаването на по-високите умения на приносителя си, независимо от областта, в която е получена.

Всяка дискусия в момента относно разликата между тези две квалификационни степени обаче е неизбежно свързана с икономическата ситуация в световен мащаб. При над 100 000 МВА завършващи годишно само в САЩ, 40% от тях традиционно влизат във финансови или свързани с финанси позиции. На фона на тези цифри логично възниква въпросът за връзката между качеството на образованието и квалификацията на завършващите и разразилата се финансова криза през последните години. Хенри Минцберг, преподавател по мениджмънт в канадския университет МакГил, е може би един от най-открито критикуващите МВА програмите в момента. "Според мен мениджъри и лидери не се "произвеждат" в класните стаи. Това доказано не работи. Управлението не е наука, не е професия, а практика – можеш да се научиш, ако го правиш. Да претендираш, че обучаваш и тренираш хора, които не са мениджъри за такива, е чисто шарлатанство. Това, което се случва на практика е, че хората остават с грешна представа за себе си и се главозамайват от идеята, че могат да управляват всяко нещо, без никога реално да са управлявали нищо".

Какви са основните разлики между МВА и магистърските програми, особено по отношение на финансите и мениджмънта? Безспорно първото нещо, което трябва да разгледаме, е опитът на кандидатите. Също така основната идея на двете степени е различна – МВА има за цел да развива определени практически умения на базата на вече натрупаните такива, докато повечето магистърски програми развиват задълбочени академични знания у студентите.

Втората голяма разлика между двете степени е в начина и стила на преподаване. Въпреки забележителното развитие на методите и технологиите в университетското преподаване в световен мащаб, МВА и Магистърските програми винаги са се радвали на абсолютно различен стил на преподаване и учене. Традиционните МВА програми използват т.нар. "казуси" – примери и ситуации от реалния бизнес, които студентите трябва да изследват, дискутират и решават в малки групи помежду си. Традиционните лекции и упражнения също присъстват в МВА програмите, въпреки че са доста по-различни в своята същност от тези в магистърските програми. Магистърските програми, от друга страна, продължават да развиват своите методологии около работата в клас и лабораторните дейности като лекции, упражнения и презентации. Въпреки че работата в малки групи е характерна и за магистърските програми, акцентът в тях е поставен върху индивидуалното и независимо учене, което в много случаи е доста по-добро от това в МВА програмите.

Пример за разликата между МВА и магистърските програми може да се потърси в по-тясно специализираните области като човешките ресурси и управлението на персонала. Методологията, използвана в МВА програмите, е подходяща и подготвя студентите да се справят с различни казуси в бизнеса, докато по-специализираната философия на магистърските програми дава на студентите прецизна и задълбочена академична и теоретична рамка за работа в съответната област. В някои случаи разликата между двете програми се изразява в практическия аспект на преподаването, съдържанието на програмите и възможностите за натрупване на знания по предмета.

Шийла Рус, наскоро завършила Университета във Вирджиния (САЩ), разказва за разликата между двете степени от гледна точка на академичния контекст. "Започнах с МВА, със специализация в човешките ресурси, но след това се прехвърлих в магистърска програма по "Управление на човешките ресурси". Причината да се прехвърля беше проста – магистърската програма ми предлагаше възможност да уча това, което аз искам. МВА програмата ми предлагаше по-добро общо знание за бизнеса като цяло, с 12 предмета, но само 4 от тях бяха избираеми. Другите бяха задължителни, а на мен не ми вършеха работа".

От гледна точка на работодателите, разликата между специализацията на кандидатите – особено в човешките ресурси и управлението на персонала - също има голямо значение. Гари Гарбър, специалист по човешки ресурси във финансова компания от Чикаго, е категоричен по отношение на разликите между двете степени. "МВА има много общи бизнес предмети и само няколко, свързани с човешките ресурси. За разлика от магистърската програма, която аз съм завършил – с много специални предмети по човешки ресурси и само няколко общи. Така че, за работодателите със сигурност има значение човек с каква диплома назначават на съответната свободна позиция". Шийла Рус допълва мнението на Гари Гарбър. "За да взема решение трябваше да говоря с няколко спецалисти по човешки ресурси. Те, моят собствен наставник и деканът на факултета ми казаха, че ако човешките ресурси е наистина областта, в която искам да работя, тогава магистърската програма е моята най-добра възможност. Също е добре да вземете под внимание факта, че вече много университети предлагат МВА програми, но магистърската степен е нещото, което може да ви отличи в бранша".

И докато търсенето на магистърски и МВА програми все повече нараства, ще е добре да има и дискусия за достойнствата и ограниченията на всяка от тях. Изборът на програма несъмнено зависи от два важни фактора. Първо – вашите собствени амбиции. Ако сте наясно в каква област искате да градите професионалната си кариера, тогава предимствата на магистърските програми са безспорни. Второ – вашият опит и образование до момента. Повечето престижни международни МВА и магистърски програми имат много прецизен подбор на кандидатите си, на базата на GMAT или GRE, от гледна точка на опита на кандидатите, техните академични постижения и езикови знания. В този контекст, най-добрата програма за вас трябва да бъде съобразена с опита и знанията ви до момента. Всеки други избор означава да изложите на риск развието и използването на пълния ви потенциал.

Посетете QS World Grad School Tour в София, на 15 март, в х-л Шератон Хотел София, от 16:00 до 20:00 ч.

Можете да се регистрирате безплатно тук.

Някои от учебните организации, представени на QS World Grad School Tour в София: WU Vienna (Австрия), Vlerick Leuven Gent Management School (Белгия), Tilburg University (Холандия), Radboud University Nijmegen (Холандия), IE Business School (Empresa) Seperate to IE Uni (Испания), Imperial College Business School (Великобритания), Leeds University Business School (Великобритания), University of Westminster, Westminster Business School (Великобритания), Savannah College of Art and Design (САЩ).