Горещи линии на университетски кариерни центрове
с помощта на GloBul
 • Софийски университет - 0897340100
 • Технически университет София - 0899771001
 • Технически университет Варна - 0899667787
 • Технически университет Габрово - 0899706447
 • Университет за Национално и Световно Стопанство - 0899050300
 • Икономически университет Варна - 0899661379
 • Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов - 0899755966
 • Великотърновски университет "Св. Св. К. и Методий" - 0897344986
 • Варненски свободен университет - 0899739916
 • Югозападен университет - 0897215652
 • Тракийски университет - 0899019682
 • Русенски университет - 0899691344
 • Университет по хранителни технологии - 0899660419
 • Висше строително училище - 0897243733
 • Висше транспортно училище - 0899783161
 • Национален военен университет - 0899773425
 • Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - 0897236724
 • Международен колеж Албена - 0899007384
 • Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг София - 0897256867
 • Професионална гимназия по облекло Русе - 0899610285
 • Химикотехнологичен и металургичен университет - 0899052955
 • Аграрен университет - 0897416190
 • Минно-гоеложки университет "Св. Иван Рилски" - 0899001843
 • Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - 0897295517
 • УАСГ - 0897437185
 • Медицински университет София - 896099933
 • Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна - 896099944
 • Висше училище Земеделски колеж Пловдив - 896096060
 • Шуменски университет "Епинскоп Константин Преславски" Шумен - 896055044
 • Международно висше бизнес училище Ботевград - 896050405
 • Висше училище по застраховане и финанси София - 896060303
 • Колеж по телекомуникации и пощи София - 896006009
 • Специализирано Висше училище по библиотекознание и ИТ София - 896080807
 • Софийски университет "Св. Св. Климент Охридски" - Стопански факултет - 896004545
 • Софийски университет "Св. Св. Климент Охридски" - Философски факултет - 896006363