В цял свят продължава да расте броят на кандидатите за магистърски програми по бизнес администрация (MBA). Изложението "Access MBA One-to-One" предлага на потенциалните кандидат-магистри възможност да се срещнат лично с представители на най-добрите международни бизнес училища в света – един уникален и ефективен начин за избор на подходяща МВА програма.

Пазарни тенденции: увеличава се броят на кандидатите за MBA
Магистрите по бизнес администрация, завършили водещи международни бизнес училища, могат да разчитат на висока възвръщаемост на инвестициите си. Проведено неотдавна проучване на Съвета за прием в бизнес училищата (Graduate Management Admission Council) сред магистри по МВА показа, че огромно мнозинство от тези професионалисти високо оценяват магистърската си програма, определяйки я като изключителна или отлична. Развиващата се с бавни темпове икономика доведе до бързо нарастване на молбите за прием в бизнес училища и инвестициите в тях. В действителност броят на явилите се на теста GMAT извън Съединените щати се е увеличил с 20 % както през 2008 г., така и през 2007 г. Очаква се основната заплата да нарасне със средно 3,9 % през 2008 г., което съответства на средното увеличение и през 2007 г., според проучване на "Тауърс Перeн" сред 4 000 компании по цял свят.

Как помагаме на кандидатите да изберат подходяща магистърска програма по бизнес администрация (MBA)
Целта на изложението "Access MBA" ("Достъп до MBA") е да предостави висококачествени и ориентирани към конкретния кандидат за MBA услуги. Отговарящите на критериите професионалисти имат възможност лично да се срещнат с представители на бизнес училища. На изложението консултантите от "Access MBA" помагат на кандидатите да се насочат към подходящи бизнес училища. Тази ориентация и личните разговори с представители на отделите за прием на магистри са от основно значение за избор на най-добрата за всеки кандидат магистърска програма по МВА. Точно това отличава "Access MBA" от други организатори на подобни изложения. Личните срещи помагат на кандидатите по-лесно да вземат решение, отколкото ако се разчита само на брошури или класации при избор на програма по МВА. Срещите с всеки от кандидат-студентите са в продължение на около половин час.

Участници в изложението
За индивидуалните срещи се подбират кандидати, които отговарят на критериите за прием на съответното училище. Одобрените кандидати обикновено са професионалисти, които говорят английски език, имат поне 3-годишен професионален опит и бакалавърска или друга равностойна образователна степен.

Участващи училища
В изложението "Access MBA" участват над 100 престижни бизнес училища с акредитация и участие в международни класации. Например 70 % от магистърските програми по МВА, заемащи първите 100 места в световните класации, са представени на изложенията. Сред тези училища са IE Business School, Manchester Business School, CITY College-University of Sheffield, Esade, Cranfield, MIP, Bocconi, Warwick Business School и много други.

Практическа информация
Събота, 8 ноември, от 9,30 до 16,30 ч., в х-л "Шератон София Хотел Балкан"
Информация и регистрация – www.accessmba.com

За "Access MBA"
Организацията организира около 30 изложения на година в над 25 различни града в цял свят. "Access MBA" е проект на "Advent Group", агенция по комуникации със седалище в Париж, която координира проявите за образователни услуги и набиране на кадри в цяла Европа, Близкия изток, Африка и Северна Америка.