JobTiger.bg има удоволствието да е сред първите десет компании, включили се в кампанията „Доброволчеството е ценност“ - най-новата инициатива на най-голямата платформа за доброволчество в България - timeheroes.org.

Тя цели работодателите в България да заявят своя ангажимент да зачитат доброволческия опит при подбора на кандидати, както и да насърчават и развиват доброволчеството сред служителите си. По този начин младите хора ще имат стимул да даряват своите време и умения в подкрепа на значими обществени каузи, а оттам и за изграждането на здрав и устойчив граждански сектор.

„Доброволчеството е ценност“ е инициатива. България е на едно от последните места по доброволчество в Европа. Кампанията “Доброволчеството е ценност” и всички останали активности на TimeHeroes целят да променят това.

Заявявайки своя ангажимент да зачитат доброволческия опит при подбора на кандидати, както и да развиват доброволчеството в структурите си, компаниите и организациите в България целят допълнително да стимулират младите хора да даряват своите време и умения в подкрепа на значими обществени каузи.

По света бизнесът от години категорично заявява, че доброволчеството е ценност. В изследване на LinkedIn 41% от работодателите казват, че считат доброволческата работа за също толкова важна, колкото платената работа, а 20% са взели решение за наемане на база на доброволчески опит - при избор между двама еднакво квалифицирани кандидати, са давали предимство на този, който е бил доброволец.

През 2011 г. LinkedIn добави секция “доброволчески опит” в профилите на потребителите с обяснението, че това е била една от най-желаните секции. Според говорител на компанията "Хората осъзнават, че един от начините да изпревариш конкуренцията е чрез доброволен труд. В тази икономика не трябва да седиш на дивана. Намери неправителствена организация, която се нуждае от помощ, и изгради набор от умения, докато правиш добро."

При проследяване на повече от 70 000 безработни хора в САЩ между 2002 г. и 2012 г. е установено, че тези, които са доброволствали, са имали 27% по-голям шанс за намиране на работа, отколкото онези, които не са го направили. Според авторите на изследването "Доброволчеството като път към осигуряване на заетост” именно придобиването на умения и знания като доброволец прави човек по-предпочитан от работодателите.

Според проучване във Великобритания от 2009 г. три четвърти (72%) от работодателите казват, че доброволчеството може да има положителен ефект върху кариерата на човек, а половината (49%) заявяват, че доброволческият опит е релевантен и трябва да бъде вземан предвид (дори когато по никакъв начин не е свързан с дейността на организацията).

Работодателите смятат, че трите най-важни умения и качества, придобивани чрез доброволческа дейност, са работа в екип (56%), изграждане на увереност (50%) и комуникативни умения (39%).

България е на едно от последните места по доброволчество в Европа. Кампанията „Доброволчеството е ценност“ цели да промени това.

За повече информация >> https://timeheroes.org/volunteeringmatters/