Добре проведеното интервю – лукс или необходимост

Интервюто – досадна процедура или източник за конкурентно предимство

Костадин Стоилов

Консултант Човешки Ресурси
SNELLING Personnel Services


Вариант 1
Господин Иванов се облегна изморен на стола си. Не можеше да разбере защо се случва така. Вече за трети пьт провеждаше серия интервюта с кандидати за една от позициите в управляваната от него компания и все още нямаше подходящ кандидат.Някои от кандидатите изглеждаха толкова притеснени, че той не можа да ги изтърпи и приключи разговора много бързо. Други му направиха добро впечатление, но не беше сигурен в избора си. Единственият кандидат, който изглеждаше способен да се справи с работата, след пьрвото интервю отказа да продължи участието си в конкурса.


Защо се случва така ?

Вариант 2
- Добър ден идвам по обявата за шофьор.
- Да, добре. Но не мисля, че вие сте по-висок от 1.85 м. Това е изискването на нашата компания, така че сьжалявам. Довиждане.


Какво е това? Един възможен вариант за провеждане на интервю. Но дали е най-добрият?

Провеждането на едно интервю за работа преследва най-малко три цели:
1. Да получите максимално полезна информация и впечатления от конкретния кандидат;
2. Да повишите интереса на добрите кандидати кьм вашата компания и конкретната позиция;
3. Да представите добре вашата компания (да създадете добро впечатление в публичното пространство);

Интервюто може да бъде разделено условно на три етапа:
В началния етап (т.нар.“разчупване на леда”) особено важно е да предразположите кандидатите, така че да намалите първоначалното напрежение. Подходящо за случая е да зададете някакьв страничен въпрос касаещ времето навън или начина по който е стигнал кандидата до вашия офис. Използвайте пълноценно възможността да се насладите на общуването с друго човешко същество – още от самото начало демонстрирайте уважение и искрен интерес.
По време на Същинската част на интервюто вие получавате информация относно личностните и професионалните черти на кандидата. За да получите точна представа за това, можете да използвате техниката наречена “вълшебния триъгълник”. Когато дискутирате конкретна ситуация от предишен опит на кандидата, вие се нуждаете от информация в три основни насоки: конкретната ситуация в която се е намирал кандидата, неговите усилия/действия и резултатите, които са били постигнати. По този начин ще можете да получите една добра представа за неговата кандидатура и да направите предположения, относно възможностите му да се справя в бъдеще.
Особено важна и често забравяна от много работодатели цел на интервюто е да се подсили интереса на подходящите кандидати към компанията и към конкретнтата възможност. А това се постига като се даде информация на кандидата в няколко насоки:
- кога е възникнала компанията, каква е основната мисия, стратегия и цели на компанията, какви са фирмените ценности. Това не винаги е лесно,тъй като при голяма част от компаниите липсват писани фирмена мисия и ценности. Независимо от този факт обаче, такива съществуват дори и неформално във всяка една компания и те трябва да се преосмислят и споделят с кандидатите.
- защо е възникнала нуждата от съответният специалист, какви са основните задължения и отговорности, с кого основно контактува този служител във фирмата (подчинени, колеги, началници) и извън нея (клиенти, контрагенти, доставчици), по какви критерии се оценява работата му, по какьв начин той участва в процеса на вземане на решения в компанията, какви са поставените пред него цели и какви са ресурсите, с които разполага за постигане на целите си.
Заключителна част – особено важно е интервюто да приключи като се даде информация на кандидата какво той може да очаква на следващ етап и в какви срокове. Част от професионалният етикет е кандидата да получи отговор от вас, независимо дали той е положителен или отрицателен. Не забравяйте, че цялостното интервю е и начин да популяризирате името и дейността на вашата компания и да създадете и поддържате едно много добре впечатление за нея.