По Wall Street Journal.

През напрегнатата 2009 година, голяма част от служителите са угрижени, неспокойни и изтощени. Тепърва пред работодателите и мениджърите стои въпроса как да върнат доброто настроение в колектива, а също и уверенността и концентрацията в работата.

Критично е как мениджърите в момента трябва да обръщат внимание на морала. Много хора също споделят, че сега служителите се чувстват изключително несигурни на работното си място, от който и да е било друг път. Особено когато служителите не могат да бъдат поощрени финансово, поради ниските или замразени бюджети. Трябва да се има в предвид обаче, че психологическата и емоционална подкрепа също играе важна роля в сплотяването на екипите.

Ето и няколко съвета към мениджърите и служителите във фирмите:
 • 1. Бъдете честни

  Всеки сигнал, че мениджърите крият истината за състоянието на компанията от служителите си, е повод да се поддържа страх измежду тях. При всички случаи истината за състоянитето на фирмата е грозна, но в крайна сметка именно ръководителите трябва да са прозрачни за това, с цел да не се поражда параноя и страх. Всичко това рефлектира върху продуктивността и се получава ефект на "Бумеранга". Освен това, когато истината не е изказана, всеки си мисли най-лошото, а то не винаги е така.

 • 2. Покажете, че сте загрижени

  Някои от мениджърите често допускат грешка да не показват, че се интересуват от личния живот на техните подчинени. Може би една от причините е, че не искат да нарушават личното пространство на всеки индивид, което би оказало по-скоро негативен ефект. Това разбира се, не значи активно да се бъркаме в техния живот, но чрез малки, простички въпроси за свободното им време да демонстрираме загриженост към служителите. Например, да ги попитаме какво са правили през уикенда или къде са празнували по време на празниците.

 • 3. Демонстрирайте стабилност

  Макар и обезпокоени за финансовото състояние на компанията, служителите все пак искат да научат, че компанията ще продължи да съществува, че няма да има масови съкращения, закриване на отдели, та дори и фалит. Работа на управителите е да съобщят на работниците какво ще се промени, как и кога и какво ще си остане непроменено. Когато сме подговени за някакво събитие, ние емоционално преодоляваме страховете си и много по-лесно влизаме в релси. Важно е да знаем, че ключа към успеха е възможността да запазим традициите в компанията. Те не бива да се променят! Ако всяка година е традиция компанията да празнува с шумно парти своята поредна годишнина да речем, но иска да оптимизира разходите си, може все пак да организира някое по-скромно и тихо събиране.

 • 4. Създавайте надежда

  Дори и новините да са лоши, редно е служителите да бъдат уведомени, че в крайна сметка всеки един от тях може да окаже помощ на компанията и да я задържи в неутрално положение, поне докато не се намери изход от ситуацията. Насочете ги върху какво да се съсредоточат в работата си, така, че да окажат влияние на ситуацията. Дори и с простички методи като укрепване на взаимоотношенията с клиентите, поставянето ни в "обувките" на клиента или споделянето на опит с колеги и партньори на фирмата.

 • 5. Обръщайте внимение на силните страни на служителите си, а не на слабите

  Когато времената са лоши и резултатите на оперативките не са толкова добри, най-лесно е да повтаряме едно и също кой, къде и как греши. Но това често подкопава мотивацията в екипите и ги кара да вършат всичко с нежелание. Вероятно много биха се подобрили нещата, ако на оперативките се съсредоточим върху това 80% от времето да говорим за силните страни на всеки служител поотделно и 20% върху това какво трябва да доусъвършенстват в личностите си и професионални качества, за да повишим резултатите.