Сериозните фирми на българския пазар вече задължително изискват при кандидатстване за работа освен C.V. да се представи и мотивационно писмо. Как да изглежда то и какво да съдържа – в този материал ще се опитаме да ви бъдем полезни с някои конкретни препоръки.

Мотивационното писмо е убеждаващо послание, близко по форма и структура до молбата за постъпване на работа. В него описвате вашите професионални умения и изразявате готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате.
За разлика от автобиографията, която съдържа кратка информация за образованието, допълнителните квалификации и трудовия ви опит, мотивационното писмо е това, което ще ви отличи сред многото кандидати. То е вашата първа възможност да направите добро впечатление на бъдещия работодател. Затова обмислите много внимателно отделните му компоненти.
Съставянето на такъв вид писмо обикновено следва схемата:
а) привличате внимание;
б) предизвиквате интерес;
в) внушавате желание;
г) насърчавате ответна реакция.
За да постигнете крайната точка от тази схема – да ви поканят на интервю, и в крайна сметка да ви назначат – трябва да се съобразите с някои основни изисквания.

1. Как да започнем
Адресирайте писмото до конкретна личност – най-често това е шефът на отдел “Човешки ресурси” или отговорника за подбора на кадри във фирмата, в която кандидатствате. Ако в обявата не е дадено лице за контакт, впишете името на компанията. Във въвеждащия параграф уточнете за коя позиция е вашата кандидатура (някои компании биха могли да набират едновременно хора за различни постове). Пояснете откъде знаете за свободната длъжност – ако е от обява във вестник, цитирайте заглавието и датата на вестника. След това изложете мотивите си да се насочите към точно тази обява – обяснете защо кандидатствате, демонстрирайте желание за работа, разбиране към изискванията на длъжността и интерес към фирмата.

2. Как да продължим
Вторият, “маркетингов” параграф на вашето мотивационно писмо трябва да подчертае качествата и способностите ви. Избройте силните си страни, но без да прекалявате с хвалбите. Стремете се да бъдете умерени в това отношение. Споменете с какво се занимавате в момента, какъв опит имате. Обобщете тези умения, които са пряко свързани с бъдещата ви дейност, разкажете накратко как сте приложили на практика придобитата квалификация в заеманите досега длъжности. Добавете и вашите предложения за това, което бихте направили за бъдещия успех на фирмата.
Тук е мястото да изразите готовност за предоставяне на копия от сертификати и дипломи.
Ако обявата изрично изисква да дадете информация за заплатата, която сте получавали, направете го на това място. Ако не – по-добре не го споменавайте.

3. Как да завършим
Ако е уместно, посочете някакви лични условия или обстоятелства (например, предстои ви преместване на нов адрес или можете да бъдете открит на посочения от вас телефон след 19 ч.). Улеснете обратната връзка като оставите колкото може повече координати: телефон, електронна поща, домашен адрес. Отбележете, че сте на разположение за интервю. Не е грешно и вие да предложите срок, след който да се обадите за резултата, ако официално не е обявен такъв.

Накрая, няколко съвета за добро представяне: Демонстрирайте увереност. Спазвайте деловия тон, но същевременно се стремете към индивидуален стил на изразяване. Подходете към вашето писмо като към “търговско” средство, чиято цел е да ви “продаде” на работодателя.
Едно добре композирано и умело написано мотивационно писмо ще отвори много врати.
Желаем ви успех!