Подборът и наемането на точния професионалист често е скъп и времеемък процес. На 30 Май ви предоставяме възможността да участвате безплатно в трудовата борса на Кодак – важно събитие, което ще се радваме да включите в краткосрочните си планове. Причината за организиране на това събитие е корпоративно решение да се затвори заводът на Кодак в София.

Предлагаме ви среда, където да споделите информация за вашата компания, да развиете мрежата си от контакти с други професионалисти, да срещнете 180 квалифицирани производствени и административни служители на различни йерархични нива и съберете автобиографиите им, като така разширите базата си данни.

Ако желаете да се възползвате от този лесен, достъпен и ефикасен метод за подбор на персонал може да се регистрирате за безплатно участие, като се свържете с Анна Георгиева, ЧР Мениджър в Кодак График Комюникейшънс на тел.: 02/9309 183 и ел. адрес: anna.georgieva@kodak.com не по-късно от 23 Май.