За много от младите хора мечтаната професионална реализация се концентрира в понятието “мениджър”. “Мениджмънт” е една и от най-популярните специалности в почти всички ВУЗ-ове в страната. Осъществяването на тази мечта изисква от младежите много усилия, отбелязват от “Поликонтакт” и част от тях се съсредоточават в професионалния опит, който те трябва да натрупат за нейното достигане. “За да бъдете супермениджър в страхотен бизнес”-напомня Д.Фойерс, мениджър и изследовател в областта на организационната психология, “трябва да работите в предните редици”. Това твърдение обобщава възгледа, популярен в България, че мениджърът трябва да бъде експерт в сферата, в която работи неговата фирма. Една от теориите в мениджмънта, поясняват от “Поликонтакт”, сочи, че има два типа ефективно менажиране – почиващо на добрите организационни умения и базиращо се на експертния или професионален авторитет на ръководителя. В духа на тази теория от младите хора, които искат да бъдат мениджъри, се очаква да положат много усилия първоначално за овладяването на знания и умения, необходими за изпълнението на задълженията на всички в екипа. За ефективен контрол и успешно менажиране задължително трябва бъдещият мениджър да бъде компетентен във всичко или почти всичко, което останалите вършат – задължително условие за формиране на висока фирмена култура.