При икономически сривове обикновено най-потърпевши са по-възрастните служите. Но тази рецесия като че ли доказва точно обратното. Според данни от бюрата по труда, статистиката сочи, че по-младите и неопитни служители са тези, които губят работно си място в сравнение с по-старшите служители. Освен това, много от работните места, които преди обикновено са били заемани от по младите, сега като че ли се предоставят на по-старшите и по-улегнали служители.

Миналото лято заетостта на младите служители е била най-ниска, сочи статистиката, в сравнение с период от близо 60 години назад. За тези 60 години заетостта се е била покачила едва с 5% в полза на младите. Изглежда, че борбата за топ позиции това лято ще продължи да се движи в тези граници, което го определя като доста нееластично.

На какво се дължи промяната?

Експертите споделят, че компаниите проумяха, макар и по трудния начин, че назначаването на неопитни, нискоквалифицирани служители на по-ниски възнаграждения и освобождаването на тези със знания и опит, не е най-мъдрото решение. Оказва се, че ако в краткосрочен план е икономическо изгодно за самите фирми да освобождават опитните служители и да назначават на тяхно място стажанти например, то това съвсем не е така в дългосрочен план.

Какви са предимствата да наемем опитни хора?
  1. Те са по-уравновесени и при тях рискът да напуснат е по-малък. Главно, защото имат семейства и повече отговорности и задължения. Също така, нека си припомним, че чисто административните процедури по наемане на нови служители често е свързано с разход на време и пари.
  2. Често по-опитните служители са по-отговорни към изпълнение на задачите си, по-стриктни към спазване на крайни срокове, по-лесно прогнозират предстоящи събития и са по-добре организирани.
  3. И не на последно място, това са хора на около 40-50 годишна възраст, които притежават безценен житейски опит.
Ето какво казват и самите фирми. Според проучване, направено между работодателите, голяма част от тях са отговорили следното:
"По-опитните ни служители се трудят много повече, имат социални и комуникативни умения, лоялни са към фирмата. Те просто ценят работата си и искат да са тук."

Какви за предимствата да наемем млади хора?
  1. Младите хора се отличават със своя ентусиазъм – именно те започват всяка нова работа с огромен "хъс" и мотивация.
  2. Навлизането на нови технологии се възприема много по-бързо и лесно от младите хора. А както знаем, технологиите са основна част от развитието на една компания.
  3. Обикновено младите хора са по-гъвкави и се адаптират по-лесно към нова работна среда. От друга страна фирмите могат да ги "шлифоват" според своите разбирания и така да намерят в тяхно лице специалистите, от които имат нужда.