В различните държави в зависимост от техните културни различия са възприети различни критерии за повишение в служебната йерархия.
 
Така например в САЩ критерии за повишение са единствено постиженията. Произходът, възрастта, титлите, дипломите и личните отношения нямат абсолютно никакво значение.
 
В Скандинавските страни критериите за повишение са постиженията и сработването.
 
В Германия са важни техническите или други специални умения и постиженията. Също така тук дипломите, титлите и образованието могат да имат съществено значение.
 
Във Франция значение имат както постиженията, така и произходът и образованието. Получилите елитарно образование имат почти осигурена кариера, а за останалите кариерата често стига до определен праг.
 
В Италия значение имат постиженията, а в средните и малки фирми и личните отношения.
 
В Япония значение имат възрастта, прослужените години, доказаната вярност и всеотдайност към компанията и пола. Високите постове обикновено са запазени за хора, близки до управляващите структури.
 
А у нас?