1. Какво направихме до момента
  1. Обучение и сертифициране на кариерни консултанти по програмата GCDF (Global Career Development Facilitator):
  • Първата сесия на новото обучение за изграждане на университетски кариерни центрове и подготовка на кариерни консултанти се проведе между 14 и 17 май. В обучението се включиха 18 участници.
  • През юни се проведе и втората заключителна сесия от обучението на кариерните консултанти по програмата Global Career Development Facilitator. До момента по нея са сертифицирани близо 150 кариерни специалисти от образованието и бизнеса.
  • Обучението се проведе от екипа на Фондация на бизнеса за образованието, която държи правата за обучение и сертифициране по програмата GCDF и в рамките на проект “Професионално и кариерно ориентиране – връзката между образованието и бизнеса”, финансиран от USAID.

 
Обучението се проведе с любезното гостоприемство на Висшето училище по застраховане и финанси.
 

 

  1. Съвместни дейности:
  • На 20 и 21 юни в София се проведе Семинар за консултанти от университетски кариерни центрове. Семинарът беше организиран от Фондация на бизнеса за образованието по проект “Професионално и кариерно ориентиране – връзката между образованието и бизнеса”, финансиран от USAID.
  • Основна тема в програмата беше организирането на тренинги за студенти по придобиване на умения за заетост и повишаване на преносимите умения, търсени от работодателите. Кариерните консултанти обмениха опит по организирането и провеждането на дни на кариерата, стажантски програми и практики по програма Erazmus.
  • С метода «Световно кафене» - интерактивен групов подход, който позволява неформален диалог и активно участие и конструктивни възможности за действие - бяха откроени предизвикателствата за успешното развитие на кариерните центрове, дискутираха се необходимите промени и нужди от развитие, както и добрите практики и услуги, които трябва да бъдат съхранени.;
  • ПроКредит Банк (България) АД, с чието съдействие се проведе семинара, споделиха практически насоки от процеса на подбор.
 
  • Кариерните консултанти изведoха общи критерии за измерване ефективността на услугите, предлагани от университетските кариерни центрове. Индикаторите ще позволят по-добър мониторинг и отчетност на услугите на кариерните центрове и ще подпомогнат развитието им чрез съпоставка (benchmarking) на дейността им. По подадени до момента данни от 17 кариерни центрове:
  • Над 17 000 студенти са регистрирани и получават информация за организираните от кариерните центрове събития и инициативи, както и за свободните позиции, обявени в тях;
  • Близо 7 000 студенти са ползвали услугите на тези центрове;
  • Над 1400 услуги за работодатели са предоставени досега.
 

Кариерните консултанти обсъдиха и различни подходи за достигане до клиентите.

 
  1. 1.Обучения и презентации за студенти:
  • На 24 юли в Университета за национално и световно стопанство се проведе Семинар „Академия - индустрия”, чийто съорганизатор беше Междууниверситетски център за развитие на кариерата. На събитието бяха представени резултати от социологическо изследване за взаимодействията между стопанските организации и академичните институции у нас. Сред важните изводи на проучването бяха необходимостта от съвместна работа по проекти и инвестиция в практическата подготовката на човешките ресурси. Доц. Йордан Близнаков представи дейността на МЦКР и подчерта важната роля на университетските кариерни центрове за успешната връзка между образованието и реализацията на младите хора на пазара на труд. Семинарът включваше представяния и дискусии на различни практики за партньорство между бизнес и образование, както и сесия по проблемите на управление на знанията.
  • На 29 и 30 юни във Варна се проведе четвъртото издание на конференцията за Интернет технологии и бизнес WebTech (http://www.wtconferences.com/2007/). Домакин на събитието беше Технически университет – Варна. WebTech е форум за среща на специалисти, студенти и фирми в областта на интернет технологиите. От началото до сега над 6000 души са преминали през лекциите и практическите занятия на събитието. В съпътстващата програма на WebTech 2007 се включваха също спортни прояви, предлагане на специализирана литература и борса за намиране на работа.
 

По време на лекциите и презентациите студентите се запознаха с новите тенденции в областта на програмирането, на базите данни, на приложенията за Интернет и на бизнеса в световната мрежа.

 
  • Приключи първото по рода си състезание за тестване на знания и умения на студентите от Университета за национално и световно стопанство. Надпреварата бе организирана от Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС и DB INTERCONSULT – Management & Human Resource Consulting и бе под патронажа на ръководството на УНСС. При много голям интерес на участниците преминаха безплатни он-лайн тестове в четири направления - Управление на човешките ресурси, Маркетинг, Търговия и Счетоводство. Чрез тестовете студентите определиха нивото си на знания и умения в избраната област, съпоставиха получения резултат с този на останалите участници решили тестовете. Получените сертификати могат да бъдат използвани при кандидатстване за работа. Идеята на организаторите е следващото издание на състезанието да е на национално ниво.
 
  • GLOBUL предостави мобилни телефони и SIM карти за безплатна връзка на 10-те най-нови университетски кариерни центрове. Инициативата е част от социалния ангажимент на компанията за успешно кариерно развитие на младите хора у нас. Първите 24 кариерни центъра в страната вече повече от година успешно ползват горещите линии, за да да предоставят актуална информация за наличните свободни позиции, обучения и квалификационни курсове.

 

Весела Такова, началник отдел „Подбор и наемане” в GloBul, връчи горещи линии на новите кариерни центрове

 
  • Интраком-България ЕАД подари по два броя рекламни стелажи на кариерните центрове в Технически Университет гр. София, Технически Университет гр. Варна и Икономически Университет гр. Варна.
  • Чрез мрежата на кариерните центрове ПроКредит Банк (България) АД предложи на студентите стажантска програма.
 1. Предстоящи събития
  • Стартират нови 10 кариерни центрове


10 нови университетски кариерни центрове ще помагат на студентите да се реализират успешно и на работодателите – да открият способни млади служители. Новите центрове ще заработят до началото на новата учебна година в медицинските университети в София и Варна, Шуменски университет, в Стопанския и Философския факултет на Софийски университет, в Международното висше бизнес училище в Ботевград, Колежа по телекомуникация и пощи, Висшето училище по библиотечни и информационни технологии, Висше училище по застраховане и финанси и в Земеделски колеж – Пловдив.
 1. Тема на броя

Асоциация на кариерните консултанти в България

На 22 февруари 2007 г. в София се проведе учредително събрание, на което бе взето решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Асоциация на кариерните консултанти в България”. Асоциацията ще обединява професионалисти (физически и юридически лица), които притежават квалификация и опит в сферата на кариерното консултиране, професионалното ориентиране и кариерното развитие.
Новата организация има за цел да популяризира и утвърждава кариерното консултиране. Тя ще защитава професионалните интереси на своите членове и ще съдейства за постигане на високи професионални стандарти и етика сред тях. Асоциацията ще може да изпълнява и обществено полезни дейности чрез участие в проекти, касаещи проблеми, свързани с пазара на труда и образованието - подпомагане на лицата за по-добра социална и личностна реализация, включително и на тези в неравностойно положение.
Сдружението ще оказва методическа и консултантска помощ на различни организации и ще провежда обучения по съвременни техники. Сред основните дейности се включва организиране и участие във форуми и изследвания по въпросите на пазара на труда и кариерното развитие.
Амбициите на младата организация са да подпомага разработване на професионални стандарти и практики в кариерното консултиране и да изгради библиотечен фонд от специализирана литература в помощ на своите членове. Асоциацията ще поддържа контакти със сродни организации в страната и чужбина и ще има собствена интернет-страница.
Сдружението ще извършва и стопанска дейност - събиране на такси от обучения, семинари и конференции, от консултиране на фирми, организации и частни лица, както и от продажба на специализирана литература. Орган на управление на сдружението е управителният съвет, който се състои от 7 лица, избрани за срок от 5 години. Председател на Асоциацията е Деян Минков Хаджийски, който е психолог по образование и консултант в кариерния център на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

За контакти:

Деян Хаджийски
моб.: 0887/ 31 92 93
e-mail: didohadji@yahoo.com

 1. Блиц интервю

Светлозар Петров –

председател на ФБО

и изпълнителен директор на JobTiger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наскоро стартира www.jobtiger.net - сайтът на бизнесгрупата на ДжобТайгър. Разкажете ни за него.

Сайтът www.jobtiger.net предоставя информация за дейността на бизнесгрупата – включени са основните сайтове, предлагащи услуги за търсене, подбор, мотивация и задържане на персонала, тематичните сайтове за стажове и специализирани обяви за работа, социалната дейност на ДжобТайгър Бизнес Група, насочена към развитие на общество, базирано на знанието, в което младите хора получават качествено образование и се реализират като успешни и високо ценени професионалисти.

Беше изцяло обновен и сайтът на кариерните центрове, така че да бъде още по-полезен на специалистите, работещи в тях. Какви нови услуги ще предлага на студентите и работодателите порталът на университетските кариерни центрове?

Кариерните центрове са част всяка модерна образователна институция. Дейността на кариерните центрове е насочена както към професионалното ориентиране и подготовка на студентите, така и към ефективното партниране с работодателите при провеждане на стажантски програми и наемане на млади специалисти. Сайтът на кариерните центрове представя дейността им и конкретните услуги, които те предлагат на своите клиенти – студенти и работодатели. Освен информация за услугите, в сайта има линкове към сайтовете на кариерните центрове, горещи линии, публикува се бюлетина на Фондация на бизнеса за образованието за дейността на кариерните центрове. Кариерните консултанти имат възможност сами да актуализират информацията за техните кариерни центрове. Съвсем скоро – до средата на септември - ще заработи и секцията с обяви на всеки кариерен център, както и секцията в която студентите, търсещи заетост, ще могат да публикуват автобиографиите си – отново в рамките на съответния кариерен център.

Тази година заработи още един сайт в помощ на кариерното ориентиране - www.KakviDaStanem.bg. Какво е различното в сайта и как той ще помогне на младите хора да вземат решение?

Възможностите за реализация на младите хора в България стават все по-атрактивни, но от тях се очаква да бъдат по-добре подготвени и мотивирани да се реализират. Мисията на Фондацията на бизнеса за образованието е именно да насърчава и подпомага успешното професионално реализиране на младите хора в България. Сайтът www.KakviDaStanem.bg е готов да подпомогне информирания избор на младите хора. Той вече съдържа информация за близо 250 от най-актуалните възможности за реализация на младите хора, 60 учебни заведения и предлаганите от тях специалности, а така също множество материали за кариерно ориентиране и създаване на умения за заетост (търсене на работа/ стаж, подготовка за кандидатстване и наемане). Информацията в него ще бъде допълвана и обновявана непрекъснато, за да може сайтът да се наложи като истински кариерен пътеводител за младите хора в България на всеки един етап от тяхното кариерно реализиране.

 
 1. Полезна информация

МОН набира проекти по програми от структурните фондове.

„Разработване на механизми за училищни и студентски практики” е програма, насочена към преминаващи професионално обучение (X – XII клас), студенти и преподаватели, наставници от предприятия. По нея могат да кандидатстват висши училища в партньорства с работодатели, браншови и изследователски организации. Продължителността на един проект е до 2 години. Общият бюджет на програмата е 3 911 660 лв., като средствата, които ще бъдат отпускани на отделен проект, са в размер от 40 000 лв. до 80 000 лв.

„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” е с общ бюджет 3 911 660 лв. За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни организации, включително и в партньорство с работодатели. Продължителността на един проект е до 3 години, а безвъзмездната помощ за всеки проект е в минимален размер 80 000 лв. и максимален – 200 000 лв. До 5% се признават разходи за оборудване или за ремонтни дейности.

Висшите училища могат да кандидатстват и по двете програми, като представят само по 1 проект за всяка от тях. За повече информация - http://sf.mon.bg/.