Какво е МБА
MBA – Мaster of Business Administration /Магистър по бизнес администрация е образователно-квалификационна степен по „Бизнес администрация”. Още в началото трябва да се направи важното разграничение между два вида МБА обучение, което е достъпно за българи. По-разпространени в България са „академичните” МБА, които са по-близки до класическата магистратура и са подхдящи за кандидати без професионален опит. „Класическите” МБА, от друга страна, са изключително практически насочени и обучението е базирано на опита на участниците, от които се изисква да имат поне две или три години професионален стаж.

Защо МБА
Според последните данни (2012) на Access MBA, световният лидер в провеждане на индивидуални срещи между кандидати за МБА и международни бизнес училища, професионалистите в България, които обмислят МБА, са мотивирани най-вече от стремежа си да започнат международна кариера (42%), да променят позицията си или да заемат най-висока управленска позиция (18%), да придобият международно призната диплома (13%).

Каква МБА да изберете
Разнообразието на международни МВА програми е изключително богато. Традиционно отлични МБА програми се предлагат в САЩ, Европа и все повече в Азия, Близкия Изток и Южна Америка. Все повече програми провеждат обучението си в повече от един кампус, държава или дори континент. Класическите МВА програми обучават по общ мениджмънт. Постепенно някои от бизнес училищата се профилират в различни сектори.
Икономическите реалности променят и форматите на обучение. Класическото дву-годишно МБА обучение в САЩ, се траснформира в едно-годишно обучение в Европа.

Как се финансира МБА
Ценовата ножица е от 10 000 до 100 000 евро само за такса за обучение в МБА програма, в зависимост дали програмата е насочена към местния пазар или е международна програма с висок ранг в световните класации. Повечето участници в МБА програми финансират обучението и допълнителните разходи като комбинират спестявания, банкови заеми, стипендии и други форми на финансово подпомагане. Съществуват и голям брой стипендии. Чрез Access MBA можете да кандидатствате за стипендии на обща стойност над 1 милион Евро.

Как се кандидатства
Подготовката за кандидатстване отнема до около 6 до 9 месеца. Стандартните изисквания са: висше образование (бакалавър / магистър), отлично владеене на английски, резултат от GMAT тест и пакета от документите за кандидатстване. Най-съществените фактори за успех са прецизният избор на подходяща МБА програма и качеството на кандидатурата.

Голяма част от кандидатите ползват специализирана консултантска помощ, а подготовката за GMAT е най-ефективна с екип специалисти за теста. В България се предоставят лични консултации от експерти на МВА Reach.

Индивидуалният контакт с бизнес училищата е изключително полезен за опознаване на програмата и спецификата на университета. На 18 април 2013 г. в хотел Хилтън София за 11 пореден път ще се проведе събитието Access MBA, където след задължителна предварителна регистрация (www.accessmba.com) ще получите ориентация за МБА и ще ви бъдат насрочени срещи в София с най-подходящите за вас бизнес училища, сред участниците в събитието.

Очакваме ме ви в хотел Хилтън София на 18 април!