Дни преди да завърши приемът на документи за провеждане на стаж в държавната адмнистрация от 17 септември до 17 октомври, кандидатите надхвърлят 470.

Най-много заявления има за направленията право, администрация, икономика и ИТ специалности. На най-голям интерес се радвам университетските градове, които привличат и най-голям брой студенти в този период. Многото структури на държавната администрация, които участват в проекта пък осигуряват възможност и на студенти, които учат задочно или дистанционно, да проведат стажове по родните си места.

Програмата е отлична възможност за бъдещите специалисти да натрупат знания и опит в реална работна среда, да създадат контакти и да проверят уменията си.Проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация” с бенефициент Администрацията на Министерския съвет се финансира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


 
 
Вижте и други публикации свързани със стажантската програма в Държавната администрация: