Успехът при намирането на подходящата за Вас работа се определя от собствената Ви концепция за кариера, реализирана чрез целенасочена стратегия на търсене в точно избрания момент.

Преди да започнете активно търсене, намерете за себе си откровения отговор на ключовия въпрос:

Специалист или генералист съм?
Работното място за инженер е типичен пример за специалист, докато работата по продажбите се изпълнява успешно предимно от генералисти.

От специалистите се очаква дългогодишен опит в съответния бранш и фирма. Типично развитие в кариерата при тях започва в голямо предприятие, което предлага повишаване на квалификация, или от малка фирма, с по-високо заплащане и след това - преминаване в по-голяма фирма и поемане на мениджърски отговорности.

От генералистите се очакват изразена гъвкавост. Владеенето на чужди езици, престоят повече от половин година в чужбина, уменията в общуването с различни хора са също толкова желани, колкото и смяната на сферата на дейност, а и фирмата. От тази гледна точка нека не Ви учудва, че счетоводителка получава няколко пъти отказ за назначаване, защото през последните пет години е работила на 6 различни места. Кандидат за маркетингов мениджър няма да бъде поканен на интервю, ако има дългогодишен опит само в един и същ отрасъл в едно и също предприятие. Неотдавна директор по персонала сподели че е склонен да приеме честата смяната на работата, но само ако кандидатът със стаж десет години е работил поне три в една и съща фирма.

Ако сте успели да решите дали сте генералист или специалист, следва да си зададете въпроса:

Подходящ ли е моментът за промяна?
Наложително ли е или мога да изчакам? Какъв скок в кариерата ще разшири моя хоризонт като генералист? Каква крачка в кариерата ми на специалист ще е най-успешна за мен?

Ако прецените, че моментът за смяна на работата е настъпил, трябва да изработите Вашата собствена стратегия за търсене на работа. Възможни два подхода към целта - бавен или бърз. Нужно е много време, ако вместо Вас работа Ви търсят роднини и познати. Време изисква и участието в трудова борса или посредничеството на службите за работна сила. Навлизането в професията е най-бързо чрез организираните от университетите дни на кариерата или чрез обяви за работа. Ако трябва много бързо да намерите работа, следете обявите във вестниците, или публикувайте Ваша собствена обява. В случай че професионалният ви профил е твърде специфичен бихте могли да се обърнете с писмо до потенциални работодатели. Дори във времена на най-голяма криза предприятия с над 300 сътрудници търсят нови таланти.

Обяви за предлагане на работа
Твърде малко от обявите за работа както в българските, така и в австрийските вестници, са добре направени. Най-често или оформлението, или текстът им е незаинтригуващ. Само така може да се обясни факта, че на професионално подготвените обяви се отзовават стотици хора, докато други остават без отзвук. Сполучливата обява винаги привлича много кандидати, а това увеличава конкуренцията. Затова не пренебрегвайте и тези обяви, които Ви изглеждат неизгодни, но въпреки това съдържат интересно според Вас предложение. Не забравяйте: по-важно е естеството на работата, а не непременно големината на обявата. През 1971 г. един току що завършил висше образование по икономика млад човек кандидатства за работа. Обявата на която той се отзова представляваше всъщност съобщение само от няколко реда. Младият човек бях аз. И никога не съм съжалявал, че съм го направил.

Грешки в обявите
Много шефове по персонала търсят възможността за изява като рекламни дизайнери на обявите за работа. Затова и допускат грешки: шифрована обява, която не дава информация за работодателя; обяви за няколко работни места без ясни критерии за всяко от тях; оптически незабележими или претрупани с много текст и с ситен шрифт обяви; обяви съдържащи неуважителни квалификации, напр. "дясната ръка на шефа". Често се изрежда дълъг списък с изисквания, а почти нищо не се споменава за предимствата на позицията. Съществена грешка е и поставянето на възрастови ограничения - "около 30 години" обхваща само хората на възраст между 29 и 31 години. В такъв случай кандидатствайте, дори да сте на 24 или на 36 години. Конкурсите само по документи представляват друг формален подход, при който именно фирмата губи от липсата на личен контакт с кандидатите. Ако се изискват подробни документи - копия на дипломи, препоръки предишния работадател и собственоръчно написана автобиография, предназначена най-вероятно за графологична експертиза, броят кандидати намалява още повече.

Проблематични са обявите в непознати специализирани публикации или регионални издания, те или не се четат въобще, или не се възприемат сериозно. Спокойно може да се обадите на атрактивните по-големи обяви, тъй като мнозина изпитват необоснован респект именно към тях. А тъкмо на такива обяви следва да се отзовете. Защото точно Вие може би сте онзи, който ще помогне на мениджъра по персонала да се измъкне от известното затруднение - представете си, че никой не се обади на обява, струваща над 2 000 000 лева!

И накрая още един съвет: отговорете на обявата обявата, дори да са минали три седмици от нейното публикуване. Или мястото вече ще е заето, или ще ви поканят на интервю. Трябва да сте сигурни, че във втория случай конкурентите Ви ще са малко.

Надявам се, че с тези нестандартни стратегии Ви подпомагаме в намирането на тази работа, която най-добре Ви подхожда. Това може да се окаже увлекателно начинание, а резултатът - изненадващо успешен. Затова, ако сте подготвени: търсете за да намерите.

Желаем Ви успех!

Д.р Отмар Хил
Президент
HILL INTERNATIONAL Human Resources Cosulting Group – Vienna