За тези, на които не им е трябвало да знаят – Джобтайгър (www.JobTiger.bg) е първият професионален уеб сайт за подбор на персонал у нас. Освен че гарантира информацията в обявите си, екипът на сайта се грижи едновременно за работодатели и за търсещи работа, така че да могат по-лесно и ефективно да се свързват по между си, да са компетентни, да знаят какво искат, как да го постигнат, съхранят и развиват в бъдеще.

Дано не се налага на никой да има нужда от подобни услуги, но както и в грижата за здравето, профилактиката е ключ към доброто кариерно развитие.

С тази цел, в това и в няколко следващи писания, профилактично ще ви запознаваме със състоянието и очакваното развитие на пазара на труда у нас.

~

Наскоро, в един от сериозните форуми, беше публикувана статия, според която повече от 70% от компаниите у нас имат отдели по човешки ресурси. С други думи хора, които се грижат за вече работещите служители от една страна, а от друга - за подбора на нови.

Може би тук е моментът да споменем, че “Човешките ресурси” е един от най-бързо развиващите се браншове напоследък (и то доста по-успешно и мащабно от много страни в Европа – със или без традиции). Обикновено се ползва от компаниите за бързо и гъвкаво прогнозиране, планиране, развитие и предотвратяване на кризи ... но хайде стига, че ще стане пропаганда.
А темата беше за заплатите – какво искат едните и какво могат и предлагат другите.

Според същото проучване обаче, повече от 80% от бизнеса в България има сериозни проблеми с намирането на персонал, поради липсата на подготвени и мотивирани кадри, в съчетание с бързоразвиващата се икономика и бурната поява на нови работодатели. Оплаквания от това, че хората искат много пари – няма! Напротив – работодателите (не само тези със моментни затруднения, а и тези, които поне малко се интересуват от пазара на труда) като цяло са склонни да инвестират в хората си – в обучение и развитие, добри заплати и социални придобивки. Но ... вече почти две години, същите тези работодатели наблюдават една стеснителност и нерешителност у хората да приемат високи и/или специализирани позиции със съответно високо възнаграждание и повече отговорности. Потвърждение за това намираме и в електронната справка в сайта www.JobTiger.bg за средно предлаганите заплати по браншове и градове срещу средно исканата от търсещите работа заплата, също по браншове и градове. За съжаление витаещото във въздуха мнение и чувство на работодателите се потвърждава - средно предлаганите заплати са по-високи от средно поисканите от търсещите работа! ОК, бихме казали след кратък философски размисъл, обаче поглеждаме коментарите (обикновено анонимни) към публикуваните онлайн статии за пазара на труда - „работодателите предлагат много ниско заплащане, да не сме луди да работим за 200лв”.

Странно или не, противоречиво или не – това е нашият пазар на труда в момента. Динамичен, с много различни и нови възможности. Някои виждат в ситуацията полупълната чаша, други – почти празната.
Джобтайгър е от тези, които виждат как чашата да се напълни с това, с което клиентите искат и имат нужда. Ето как ...

Първо: приемаме, че както работодателите, така и търсещите работа са хора – т.е. с ограничено време и възможности за достъп до специализирана информация и възможност да се възползват ефективно от нея. Нашият отговор – на разположение сме за консултации както към едните, така и към другите.

Второ: ценим мнението на всеки – за нас това е ресурс и коректив. Благодарни сме, че хората изразяват мнението си. Ще се радваме да сме причина за повишаване на социалната ангажираност на българите, както и за професионалното и личното им развитие.

Трето: ангажирани сме със социална дейност, в полза на развитието на българския пазар на труда, в това число и с въвеждане на сертификат и обучения по кариерно консултиране.

Четвърто: пример за подражание сме на много фирми: повечето наши служители са започнали като стажанти, като в процеса на работата всеки е имал възможност за изява и по-нататъшно развитие в зависимост от талантите и желанията си. С други думи позициите се обогатяват и променят според нашите служители.

От пето нататък всичко е в сайта. В следващите няколко издания ще ви запознаем с интересни и надяваме се полезни съвети по отношение на кариерното планиране и развитие, писането на документи, явяването на интервю и как и от къде да получавате актуална информация. Някой го е измислил преди нас – пътищата са, за да се вървят. Важно е да знаеш къде искаш да отидеш!


Пример.1. Предпочитана нетна заплата за период 9 месеца назад, за всички сектори и всички региони в България.
Медианата за цялата страна е 500 лева.

Пример.2. Предлаганата нетна заплата за период 9 месеца назад, за всички сектори и всички региони в България.
Медианата за цялата страна е 600 лева.