Ако сте започнали да си търсите перспективна работа или все още се чудите каква перспективна специалност да учите, може да помислите върху информацията, която колегите специалисти по човешки ресурси в Америка ни предоставят. А именно, че бъдещето принадлежи на комбинираните специалности и мултифункционални специалисти, което от своя страна ще доведе до създаване на нови възможности във всички сектори. За тях обаче ще се изискват различни нови комбинации от на пръв поглед нямащи нищо общо помежду си (към момента) умения, качества, образование и опит.

Според работодателите (в Америка) най-търсените специалисти в бъдеще ще са в сферата на финансите, в техническите и инженерните науки, в компютърните технологии и здравеопазването. За успешна кариера в тези области, обаче, ще са необходими не само стабилно образование, но и усвояване на редица меки умения. Нещо, което много студенти вече са разбрали и под една или друга форма правят.

Друг фактор за успех в новите професии ще е комбинирането на реномирано университетско образование със специализация в някои от новоразвиващите се направления на бизнеса. Например, специалистите по комуникационни технологии ще трябва да комбинират дипломите си със знания и опит в областта на социалните медии и анализи. Студентите по медицина ще трябва да учат и разбират от управление на риска и от създаване и поддържане на електронни бази данни. Хората с техническо образование ще трябва да разбират и от уеб маркетинг, уеб дизайн, поведение на потребителите в (и извън) уеб среда и други.

Технологиите се променят

Според проучване на американския пазар, до 2018 г. се очаква да се разкрият над два милиона нови позиции в областта на технологиите. С най-голям растеж се очаква да са позициите в областта на мрежовото администриране, комуникациите и уеб разработчиците. Други позиции, които се очаква да регистрират голям растеж са свързани със сигурността на информационните технологии и данните, онлайн сигурността и управлението на риска. За успешна кариера от подобно естество от изключителна важност ще бъде образование в областта на компютърните технологии, както и опит и знания в областта на сигурността на данни и системи.

Но и това може да не е достатъчно, предвиждат специалистите. Защото не всички професии на бъдещето ще са чисто технически. Специалисти от фирми, провеждащи проучвания в бранша, съветват студентите по компютърни технологии да съчетаят образованието си с курсове по маркетинг, счетоводство или финанси. Защото все повече се търсят и предпочитат мултифункционални специалисти вместо хора, тясно специализирани в дадена област.

Обратно в училище

Студентите ще трябва да учат стратегии за оптимизиране ефективността на отношенията между компании, предоставящи съдържание и техните собствени уеб екипи. Друго ключово умение ще бъде оптимизация на търсачките, с цел постигане на максимален уеб трафик, както и провеждането на маркетинг анализи за определяне на демографския профил на различните таргет групи.

Много университети и колежи вече предлагат сертификационни програми, фокусирани върху новопоявяващите се и бързоразвиващи се сектори. Например – програми за сертифициране по информационен дизайн, които имат за цел да обучат студентите си в ключови за бранша умения.

Друго бързо развиващо се направление в ИТ сектора е изследването на потребителското поведение в уеб среда и оптимизиране на дизайна на потребителските интерфейси. Това е нещо като архитектура на информацията, която уеб потребителите виждат. Позициите в тази област включват опитни специалисти и дизайнери в компании, занимаващи се с неща от компютърни игри до сайтове за електронна търговия.

Университетите и колежите вече обмислят да включат към тази дисциплина и изучаването на психология и поведение на потребителя, за да могат студентите да се научат да мислят като антрополози, докато решават как да оптимизират продуктите, по които работят.

Не е изненадващ и бума в развитието на зелените технологии, включително слънчевата и вятърна енергия и зелените конструкции. Кандидатите, които имат опит и образование и в тези сфери със сигурност ще са сред предпочитаните инженери в бъдеще.

В същото време професиите и позициите, свързани с алтернативните източници на енергия, включително вятърна и слънчева, ще изискват притежаването на различни умения от страна на инженерите: разработване и дизайн на системите; одит и оценка на енергийните нужди на компаниите; инсталиране и поддръжка на системите.

Възможности в областта на финансите

Въпреки намаляването на позициите във финансовия сектор, свързано с кризата напоследък, специалистите по човешки ресурси предвиждат разкриване на хиляди нови позиции в областта на контрола и отчетността. Специалистите съветват да се насочите към областите от финансовия сектор, в които са ставали най-големите злоупотреби в близкото минало. Там със сигурност ще има много новоназначени специалисти.

Това прави управлението на риска една много перспективна специалност в близко бъдеще. Тези, които вече са специалисти по финансов анализ, например, лесно могат да се сертифицират и в областта на управлението на риска, използвайки различни програми и курсове. Според спецалистите това е позиция, която всяка голяма компания вече трябва да поддържа.

Здравеопазването

В Америка здравеопазването е сектор, в който предстои разкриване на много нови работни места – повече от четири милиона до 2018 г. Трудовата медицина също ще отбележи растеж. Ще се назначат и много специалисти, занимаващи се с неща от това да следят и контролират информацията между лекарите и застрахователите, до това да управляват и намаляват риска за болниците. Така че, ако сте медицинска сестра например, един курс и сертификат по управление на риска в здравеопазването може да ви е от изключителна полза в бъдеще.

Според специалистите комбинацията от медицинско и ИТ образование също ще е много конкурентоспособна. Студентите, които спецализират медицинска информатика (което е комбинация от обща медицина и компютърни и информационни технологии), завършвайки магистърската си степен, ще могат да управляват клиентопотоците през смартфоните си. Тенденцията клиентските досиета да са все по-достъпни чрез информационните системи означава и повече специалисти, които могат да се справят едновременно с хардуер и софтуер.