Търсенето на работа е труден период, който не винаги приключва с нейното намиране. Всеки пристъпвал прага на ново работно място е имал неприятното съмнение: Дали ще се справя? Проблемите на адаптацията са предмет на проучвания и търсене на решения за трудовата психология. Различни възможности за справяне вече са намерени и се използват от много новоназначени служители. Основна причина за трудностите през първите месеци в нови условия е естествената за човека съпротива на промяната. От голямо значение за успешното справяне с тях е осъзнаването, че те не се дължат на лично отношение към конкретния човек. Когато един екип работи добре и има установени правила и отношения, влизането на нов служител заплашва да наруши този ред. За премахване на тази заплаха започващият работа трябва да покаже своето желание да усвои порядките. Един от начините за това е поемането на дребните задължения, възприемани като досадни и дори неприятни от останалите – правенето на кафе, вдигането на телефона, пускането на факс. Тази практика е с доказан успех, споделят психолозите от “Поликонтакт”, защото води до понижаване на негативните емоции за колегите, което от своя страна се асоциира с появата на новия служител. По този начин той бива лесно приет и има възможност да покаже способностите си. Близо 39% от напусналите през първите месеци работа посочват като причина неразбирателството с екипа и създаваните трудности при изпълняване на задълженията. Ако феномените на адаптацията, напомнят от “Поликонтакт”, са известни и разбирани от работодатели и служители, вероятно броят на несправилите се с този период рязко ще намалее.