Малко след публикуването на новата политика на ЕС „Младите хора – инвестиции и възможности”, отличаваща се с нова кооперативна рамка между държавите членки на ЕС, комисията публикува и първия си доклад. Той съдържа статистически даннии кратък анализ за младите хора в Европа, като са отчетени и различията в развитието на самите страни членки. Докладът ще се публикуван на всеки 3 години.Данните са взети предимно от Евростат, както и от проучванията на няколко други източника.

Цели на доклада:
- да бъде в помощ на новата политическа рамка за развитието на младите чрез събирането и обработването на определени данни.
- да е в отговор на създаването на политика, основаваща се на реални и достоверни факти.
 
Демография
Броят на младите между 15 – 29 години в Европейския съюз наброява 96 милиона души, което представлява почти 20% от цялото население. Предполага се, че делът на младите до 2050 г. ще намалее до 15,3%.
 

Образование

Броят на студентите в сравнение с броя през 2000 г. се е повишил с 3 милиона души, като всяка година успешно завършилите са с около 1 милион повече. Броят на студентите се е повишил с цели 25% в периода 1998 – 2006 г.

С 23% са е увеличил делът на младите жени в сравнение с мъжете, които учат висше образование.

1/5 от децата нямат основни познания по правопис и по математика.

6 милиона млади хора, което представлява всеки 1 от 7 души на възраст между 18 – 24 г., завършва единствено задължителното средно образование или само основно.

На европейско ниво, процентът на хората, които рано завършват училище (след завършване на първите няколко години от средното си образование) значително е намалял през периода 2000 – 2007 г., но все още наброява 14,8%.

Над 50% от младите европейци между 25 – 29 годишна възраст завършват успешно средното си образование и 29% висше образование.

По-малко то 1/3 от младежите между 25 – 34 г., които са в неблагопрятно социално-икономическо положение, завършват висше образование.
 
Заетост

Повече от 1/3 от младите хора на въздраст между 15 – 24 г. не са в процес на активно образование, заетост или професионално обучение.

Нивото на безработица (15,3% през 2007 г., 15,4% през 2008 г., за Февруари 2010 г. 20,0% за младите под 25 годишна възраст) на млади хора на възраст между 15 - 24 г. е приблизително два пъти, колкото безработицата на цялото трудоспособно население.

26% от безработните между 15 – 24 г. и 35% от безработните между 25 - 29 г. са без работа повече от 12 месеца.
 
Социално положение

19 милиона от децата (до 17 годишна възраст) в ЕС са застрашени от бедност.
 

20 % от младите между 18 – 24 г. са затрашени от бедност.

18%  от младежите на възраст  между 18 – 24% печелят по-малко от средния доход за страната, в която живеят.
 
Активно гражданство

22% от младите в ЕС твърдят, че са членове на организации.

49% от младите в ЕС твърдят, че са членове на спортни клубове.

4% от младите в ЕС твърдят, че участват в дейности, свързани с политически партии или търговски организации.

По-малко от 40% от младите хора на възраст между 16 – 29 г. вярват на (или са неутрални спрямо) различните политически партии и политици.

63% от младото население до 30 годишна възраст, вярват в Европейския парламент.
 
Стандарт на живот

24,5% от младежите (15 – 29 г.) живеят заедно с техен партньор.

37% от всички новородени бебета са извънбрачни.
 
Здраве

Около 2 милиона младежи имат психически проблеми.

17%  младежите на възраст между 15 – 24 г. са с наднормено тегло.

9% от младежите на възраст между 15 – 24 г. са с поднормено тегло.

24% от младите между 15 – 29 г. пушат всекидневно.
 
Интернет поколението

През 2007 г, 70% от младежите на възраст между 16 – 24 г. използват компютри всеки ден (в сравнение с 2004 г. 50%).

59% от младите хора между 16 – 24 г. използват всекидневно интернет.