Последната една година несъмнено изправи много предизвикателства и неизвестни, както пред работодателите, така и пред търсещите работа. Масови съкращения и освобожаване от длъжност, намаление на заплатите и премахване на бонусните схеми, пускане в неплатен отпуск и т.н. Към всичко това можем да добавим дори и голям брой квалифицирани служители, които се борят помежду си за много по-малко текущи свободни работни места. Въпреки ожесточената конкуренция между кандидатите, работодателите отново са в позиция трудно да намерят онзи "перфектен" кандидат, който притежава необходимите умения и знания, така че да не се налага тепърва да се учи, а направо да започне ефективно да работи.

Наред с тези продължителни битки, работодателите се сблъскват с ново предизвикателство: наистина ли техните компании са готови да поемат удара, когато извендъж икономиката отново се преобърне и заработи при по-голям капацитет?

Едно от най-новите проучвания, направени в края на 2009 година в страните от Западна Европа, отговарят на следните възникнали въпроси: След като икономиката се възстанови, в кои сектори и сфери на дейност ще се добавят първо работни места? Какви трудности ще срещнат работодателите при подбора на кандидати? Как отново ще върнат старите нива на заплатите и бонусните схеми? А също и как ще си върнат ключовите служители, които по време на кризата се е наложило да освободят?

За да извлекат полза от подобряващата се икономика, фирмите, които бяха принудени драстично да намалят броя на служителите си, започват да обръщат много по-силно внимание върху основните умения и компетенции, които всеки нов служител трябва да притежава, така че да възстановят обемите на работа още при първите стъпки на по-добрата икономика. Според новото проуване 53% от компаниите са посочили, че възнамеряват да назначат на пълен работен ден нови служители през предстоящите 12 месеца, 39% от работодателите са посочили, че ще назначат нови служители също, но на половин работен ден, а 40% от фирмите пък ще прибегнат до услугите на контрактори на свободна практика, временна заетост на час или поддоставчици.

Какви още ключови изводи могат да се направят на база на проучването?
 1. Къде ще се добавят първо нови работни места?
  Повечето мениджъри Човешки ресурси на първо място смятат, че отдел "Обслужване на клиенти" е най-критичен за успеха или неуспеха на дадена фирма, следван от отдел "Продажби", отдел "Маркетинг и криейтив" и "Технически" отдел. Отдел "Комуникации и ПР", "Бизнес развитие" и "Финансов и счетоводен" отдел допълват списъка.
  Всички специалисти обаче са на мнение, че отделите "Технически", "Продажби" и "Обслужване на клиенти" първи ще реагират на подобрилата се бизнес среда. И едва тогава това ще се отрази в отделите – "Маркетинг", "Финанси" и "Счетоводство" и "Човешки ресурси".
  Същевременно, работодателите все още високо ценят кандидати, които имат комплексни умения и знания, благодарение на които да бъдат приложими в няколко области и да се справят с различни по вид отговорности. Работодателите споделят, че топ критериите им при новите назначения ще са – проявата на самоинициатива, поемането на повече отговорности и творческия подход при вземането на решения.
   
 2. Как компаниите ще задържат "оцелелите" служители при по-добър пазар на труда?
  Въпреки че много от управителите на фирми имат намерение за нови назначения през следващите месеци, те също ще се наложи да разберат как решенията, които са взели през месеците на криза, са се отразили върху удовлетвореността на служителите и тяхната лоялност.
  55% от служителите, които са отговорили на анкетата сочат, че веднъж с приключване на кризата, те, или ще сменят професията си или работодателя, или в крайна сметка ще започнат да учат нещо, от което имат нужда. Около 49% от служителите са отговорили обаче, че биха запазили същото работно място само ако им се увеличат заплатите, а 28% имат намерение дори да поискат повишение. Разбира се, работодателите са наясно, че увеличението на заплатите (или поне връщането им на старите нива), както и въвеждането отново на бонусна схема е критичния момент в задържане на персонала. В тази връзка, 40% от компаниите споделят, че са предвидили увеличение на заплатите, а 20% от тях смятат да подобрят и социалната политика и допълнителните възнаграждения.
   
 3. Какви трудности ще възникнат при подбора на служители?
  Въпреки че в момента на пазара на труда има много свободни кандидати, компаниите изпитват трудности при назначаване на висококвалифицирани служители. 47% от работодателите са посочили, че от получените отговори на техните обяви за работа около 44% от кандидатурите са на хора, които изобщо не отговарят на изискванията.
  Затова фирмите все още са склонни да плащат скъпо, за да си намерят професионалисти, а 61% от тях дори казват, че няма да отхвърлят възможността да преговарят за заплата със специалистите.
От своя страна, търсещите работа и преди често са се оплаквали от времето, което отнема целия процес по подбор и въпреки че в момента сме в ситуация на криза, компаниите нищо не са направили, за да променят този факт. Средно времето, което отнема процеса по подбор за една позиция, е между 4,5 седмици и 14 седмици. С цел да се защитят, работодателите споделят, че за да се предпазят от евентуални грешки при назначаване на кандидат, което може да им струва скъпо впоследствие, се налага да отделят доста време в преглеждане и отсяване на огромния брой постъпили автобиографии, а също и внимателно да преценят тези, с които са провели интервю.