Тематично-стратегическото мероприятие.
 
Тематично-стратегическото мероприятие е структуирано в 5 (пет) модула, с акценти върху най-горещите точки, създаващи проблеми по управлението, ефективността и осигуреността на наетия персонал.
 
Цел
  1. Ключово съответствие на фирмените с националните изисквания в направление Човешки ресурси.
  2. Стратегически основни действия, мотивиращи инициативността и лоялността на високоефективтия персонал.
  3. Делова оперативност по изпълние на управленческите решения.
  4. Ново предизвикателство пред кариерните консултанти.
 
Аудитория:

Мениджъри: Собственици на бизнес, Управители на фирми, Директори;
Ръководители: отдели Човешки ресурси /ОЧР/, функционални отдели, ръководители производствени направления;
Специалисти: ОТ, ТРЗ, Счетоводители, ПИАР, кариерни консултанти и Специалисти по изготвяне на туристическите пакети и рекламната в сферата на Промишлеността, Туризма и Услугите.

Предлаганата консултация включва:

1 модул- Бизнес-мениджмънд-кадрова политика
Съдържание:
Разглеждат се основните критерии за професионална оценка на наетия персонал, рефлектиращи в индивидуалното заплащане, включващи ниво на отговорност, степен на ефективност и ръст на продуктивността.

2 модул  Управление Управлението на кариерата
Съдържание:
Разглеждат се ползите от "ревизиране" качествата на наетия персонал. Своевременна "дисекция" на кадровата проблематика при минимални финансови разходи. Инструменти, методи и лостовете с които „оперираме” негатива във вътрешно фирмените правила и пестим 40% фонд работна заплата със законни действия. Поставяне на критерии за диференциране на базовите работни заплати по нива на подчиненост на структурен принцип.

3 модул Стратегически консултации
Съдържание:
Разглеждат се проблемите на бизнеса и пазара на труда, възникващи в българските икономически условия. Позиционират се фазите по решаване кадровите проблеми без финансови сътресения. Начините гъвкаво да „заставим” персонала да мисли и действа за стабилността на нашия бизнес.

4 модул Квантов мениджмънт
Съдържание:
Разгледат се възможностите за стартиране нов подход в самообучението на кадрите в ръководения от нас бизнес, без да влагаме за това фирмени средства. Пасивен допълнителен доход и мястото му в нашия бизнес.

5 модул Патентно-технологично иновационно посредничество
Съдържание:
Първо обществено представяне на Подготвени презентации за внедряване на разработки към българския бизнес. Стратегическо стимулиране на персонала притежаваш творчески заложби в организационен, финансово-икономически и технико-технологичен към разгръщане на потенциала. Алтернативна мотивация за нови фирмени бранд продукти, реиновации на съществуващите, водещи до запълване на стратегически пазарни ниши и висока фирмена рентабилност.
В развиване на ключовите компетенции: Творчески, технически икономически и технологичен потенциал откриваща нови пазарни ниши за бизнеса.

Резултативност:
  • Формиране на новите ключовите компетенции на собственици, управители и ръководни специалисти;
  • Съвместимост на фирмената документация в съответствие със спецификата на контретната организация, съобразно с националната стратегия и съществуващата нормативна законова база в България;
  • Ефективно управление на управлението =бизнес-предприемачество+адекватно управление на персонала+иновации и креативност!
Уникалност на Стратегическата консултация:

Подходът към тематиката е интегративен и не зависи от разнородността на аудиторията. В тематично-стратегическото мероприятие преобладава практическия елемент, заложен на тактическата кадрова политика и утвърждаване на нова практика в българските икономически условия.

Начало:   09.00 ч.
Регистрация:   09.00 ч – 09.30 ч.
Дата на провеждане:  04.02.2012 г. (събота)
Времетраене:  от 09.30 ч до 16.00 ч.

Водещ : консултант Управление на кариерното развитие - инж. М. Димитрова

Място на провеждане: хотел „АКВА”
Организатор : фирма „ЕЛБУР”- ЕООД гр. Бургас
 
Такса индивидуално участие – 150 лв.

Отстъпка 10 % за организации, фирми и училища с повече от един участник.

Внимание!
В цената са включени 2 кафе паузи.

Краен срок подтвърждение за участие и превод на сумата – 10.03.2012 г.

Данни за превода:
Получател : „ЕЛБУР”- ЕООД гр. Бургас
 
SWIFT BIC : PRCBBGSF
БАНКОВА  СМЕТКА:  1018469518
IBAN: BG34PRCB92301018469518
ПРОКРЕДИТ БАНК: БУРГАС
 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ТЕКСТ НА БАНКОВИЯ ПРЕВОД

Стратегическа консултация 17.03.2012 г - „ЕЛБУР”- ЕООД гр. Бургас

На посочената по-долу електронна поща, можете да изпратите данните на фирмата необходими за издаване на фактурата, както и вашият адрес за контакти.

При възникнали въпроси от Ваша страна,моля пишете на:
E-mail:office.elbur@gmail.com