През последните години се забелязва ръст на хората, които предпочитат работата на проект или на свободна практика. Този вид заетост може да се приеме и като разновидност на традиционната заетост.
За да изберем най-ефективния начин за търсене на работа, първо трябва добре да преценим кои са предимствата и недостатъците и при двата модела. Онези от вас, които са се насочили към работата на свободна практика, освен че трябва да съобразят кои са хубавите и лошите страни на този тип заетост, трябва и да преценят себе си като тип поведение и характер.

Светът на контрагентите

Предимства:

Едно от най-големите предизвикателства пред контрагентите е това, че се печелят повече пари в сравнение с извършването на същия тип работа, но на постоянен трудов договор. Контрагентите печелят повече, тъй като те имат временен ангажимент към даден клиент и компанията не е задължена да им изплаща здравни и социални осигуровки, бонуси, платени отпуски.

Другата атрактивна причина е, че тяхното работно време е изключително гъвкаво. Контрагентите са свободни да работят, когато си пожелаят, а също и да излизат в отпуск и почивка по всяко време, стига да могат да посрещнат крайния срок с готов резултат от работата.

Доста често наемането на контрагент е много по-удобно за фирмата, особено, ако тя не желае и няма възможност да увеличи броя на служителите си за конкретния момент. Пъти по-неизгодно е за една компания да назначава служител за няколко месеца и след това да го освобождава.

Контрагентите са постоянно активни на пазара на труда. Те не спират да общуват с различни хора и винаги са „въоръжени” с актуална автобиография. Това, разбира се, рефлектира и върху начина, по който се „продават” на работодателите и ги прави по-конкурентоспособни в сравнение с голяма част от редовните служители. Освен това, те са застраховани от неочаквано съкращение, както е при редовните служители, и съответно от неподготвено търсене на нова работа, което може да не донесе желан резултат.

Освен това, повечето офис правила не важат за тях, те стоят настрана от неприятностите на ежедневието в работата и интригите, които често се пораждат в офиса.

Недостатъци:

Един от най-големите „подводни камъни” в този тип работа е именно липсата на сигурност в работата в сравнение с постоянните служители. При реорганизиране на фирмата постоянните служители са много по-защитени от контрагентите, макар че са налице и случаи, в които контрагентът напълно измества редовния служител.

Служителите на фирмата, освен месечно възнаграждение, получават и други привилегии под формата на бонуси, а дори и извинения. Така например, ако един контрагент не дойде на работа един ден, първо няма да си получи надницата и второ може незабавно да бъде освободен.

Също така, служителите редовно биват оценявани, повишавани и мотивирани по един или друг начин, докато това не е типично за контрагентите. Което от друга страна ще рече, че за тях е почти невъзможно да заемат ръководна длъжност, а и едва ли компанията ще включи контрагентите си в обученията, които инициира за екипите си. Контрагентите сами трябва да поемат тази отговорност и да търсят възможности за самоусъвършенстване.

Докато редовните служители ходят всеки ден на едно и също място на работа, контрагентите често работят на различни места, тъй като те са там, където е работата. Това може да доведе до дискомфорт в придвижването. Въпреки че има и проекти, които не изискват присъствие на място, а могат да се контролират от разстояние.

Друг главен недостатък при работата на свободна практика е, че рядко тези хора, получават големи правомощия върху проекта. За разлика от редовните служители, където всеки глас може да окаже влияние, то при контрагентите това е нетипично.

В допълнение, контрагентите много рядко получават силно конфиденциални и интересни проекти. Обикновено фирмата се доверява за тази работа на някои от лоялните си и дългогодишни служители, с цел да се предпази от риск.

Кой е правилният работен модел за теб?

Така както старателно актуализирате автобиографията си и се съсредоточавате върху методите за търсене на нова работа, то по същия начин концентрирано трябва да прецените що за човек сте. За онези от вас, които силно ценят бонусите, повишенията, обученията и колектива, то постоянната работа е вашето решение, за да се чувствате добре.
За онези, които са по-инициативни, които смятат, че могат да се справяте с различни по същност проекти, не се страхуват от риска да останат за известен период от свеж доход и винаги са мечтали да създадат собствен бизнес, вероятно решението е работа на свободна практика.

Оценявайки личните си качества, не забравяйте да вземете предвид и факти като семейно положение, възраст, здравословно състояние, финансови ангажименти, опит и др.
Освен това, със сигурност има пропуски в списъка с предимства и недостатъци, описан по-горе. Така някои контрагенти често заместват редовния служител, редовните служители могат да попадат под хомота на силно автократично ръководство или да бъдат съкратени, докато контрагентите продължават да работят за същата тази фирма.

Ключът към успешното търсене на работа – онлайн CV, достъпно за работодателите

Дори и да не сте активни на пазара на труда и в момента да не се нуждаете от нова работа, винаги трябва да разполагате с актуална автобиография. Освен това налице са много различни стандарти и формати за писане на автобиографии и понякога специалистите подбор изпитват затруднения в тяхното прочитане, дори и отваряне. Затова, застраховайте се, като си създадете добра онлайн автобиография, която да е лесно достъпна за всички работодатели.