Прекалено дълго в главите на хората се беше загнездило погрешното мнение, че професията се избира и обича за цял живот. Особено ако си потрошил много пари и време, за да станеш това, което си. С тази представа повечето от хората си живеят и до днес, независимо че се чувстват неудовлетворени и даже отегчени от професионалната си реализация.

Разбира се, никой специалист по човешки ресурси и познавач на трудовия пазар не би ви препоръчал да си изберете нова област за работа само защото е модерна. Ако днешната ви професия не ви допада (по-точно, ако "взаимно" не си допадате), нито високата заплата, нито другите ползи и придобивки могат да я превърнат в положително преживяване. Все пак не е излишно човек да има повече информация. Затова, ето 6 професионални области, които в следващите години се очаква да се развиват интензивно в цял свят:

1. Здравеопазване. Нарастващите потребности на все по-голям процент хора в зряла и преклонна възраст, както и бумът в биотехнологиите предизвикват извода, че в тази сфера и в социалните дейности развитието ще е само нагоре. Бъдещите родители ще могат да използват генната терапия, за да предпазят децата си от вродени и неизлечими заболявания. Ще се увеличава заетостта в изследванията на процесите на стареене. Нанотехнологията (проектиране и създаване на устройства и механизми с размери на атом или молекула) ще позволи на съответно подготвените специалисти да възпроизвеждат клетки и да осигуряват "вечна младост". Разбира се, преди да се заемат с такава богоравна задача, те трябва задължително да са завършили поне магистърска степен по молекулярна биология, химия или физика.

2. Застраховане. Несигурността в съвременния свят, заедно с демографските промени, създават предпоставки за добро бъдеще на отрасъла.

3. Сигурност. Една сравнително нова област – но с напрежението след заплахите от терористични атаки, тя ще привлича все повече хора на всички нива.

4. Строителство. Възможността за получаване на кредити при изгоден лихвен процент би трябвало да стане "горивото" в двигателя на този отрасъл.

5. Правителство, публична и държавна администрация. Динамичните обществени и технологични промени, както и естественото стареене на персонала в тези институции, непрекъснато ще разкриват работни места за специалисти с адекватна компетентност. Да не говорим за текучеството. Логично, приемането на България в НАТО и Европейския съюз ще трябва да бъде обезпечено със съответните международни служители. Подборът им все повече ще става според професионалните им качества, а не според нечии политически или лични пристрастия.

6. Образование. С нарастването на необходимостта от нови знания и умения, естествено се повишава и предлагането на образование за тях. Това значи, че в него ще са ангажирани определен брой преподаватели, администратори, технически персонал. И още нещо – във време на икономическа криза (каквато в момента изпитва не само България), много хора намират в образованието и преквалификацията си начин да осмислят освободеното от други трудови ангажименти време. Днес в САЩ има над два милиона "частни ученици", които се обучават у дома си – и тази цифра непрекъснато се увеличава. От друга страна, качеството на интернет-връзките все повече се подобрява и в кибер-пространството вече се преподават интерактивни учебни курсове от и за цял свят. Тези реалности, които променят познатите ни форми на образование, изискват участието на хора с нови компетентности. Ще трябват специалисти, които да адаптират традиционните курсове към формата на "класните стаи" в кибер-пространството.