Все повече се засилва интересът на предлагащите работа към кандидати, набрали своя стаж в чужбина, отбелязват консултанти от “Поликонтакт”. Подобна тенденция, обясняват те, е напълно обяснима с оглед стремежа за развитие на всяка организация, създаването на международни контакти и повишаване нивото на предлагания продукт или услуга. Кандидатите за работа, пребивавали в чужбина и трупали опит там са предпочитани в почти 79,7% от случаите и защото имат по-различен поглед върху различни сфери на фирмената дейност като рекламата, например. От друга страна, една част от работодателите изразяват своите опасения, които също имат основание, че няма да могат да отговорят на изискванията на такива кандидати. Друг немаловажен аспект на тези опасения е, че пребивавалите в чужбина нерядко след опити да се реализират в България, са склонни да заминат отново. Подобен проблем, разбира се, може да се създаде и при служители, които не са били в чужбина. Част от работодателите смятат, че поемат риск, наемайки кандидат, работил в чужбина, но поясняват от “Поликонтакт”, в 36% от случаите са склонни да го приемат в името на знанията и опита, които такъв служител може да предаде на своите колеги. Подобно вътрешно обучение е изключително полезно за екипа и е белег на висока фирмена култура.