На стреса се дължат огромни загуби на предприятията, свързани както с повишената заболеваемост на работещите, така и с голяма част от трудовите злополуки. “Около 23 милиона дни се губят годишно от индустриални злополуки” – сочат данни на специалисти, изследващи влиянието на стреса върху трудовия процес. Причините за стреса могат да бъдат от различно естество. Установено е, че определено ниво на шум е необходимо, за да поддържа будно вниманието на човека. Увеличаването на това ниво обаче води до натоварване и грешки в работата, припомнят специалистите от “Поликонтакт”. Причини за стрес са умората и работата на смени. Топлината и влагата също намаляват работоспособността. Човек изпитва стрес, ако работи прекалено много, ако му се възлагат задачи, които са извън неговия физически или интелектуален капацитет. Когато работата е прекалено малко, това също е причина за умствена преумора. Хората изпитват стрес, когато са в нова организация.Способността им да се приспособяват към нови условия е ограничена. Проучване на 2000 злополуки сочи, че отражение имат дори съвсем малки промени на работното място, напр. смяната на бюрото. Интересен факт за работодатели и служители е, че стрес у работещите предизвикват и усложнените системи на заплащане, обвързани с различни стимули. Програмите с антистресово въздействие, напомнят трудовите психолози от “Поликонтакт”, са израз на грижа за персонала и неговата ефективност, както и признак на висока фирмена култура.