Новорегистрирани търсещи работа
Спрямо октомври 2009 – спад с 27 %.
Спрямо ноември 2008 – спад с 12 %.

Новорегистрирани работодатели
Спрямо октомври 2009 – увеличение с 2 %.
Спрямо ноември 2008 – спад с 24 %.

Публикувани обяви
Спрямо октомври 2009 – спад с 18 %.
Спрямо ноември 2008 – спад с 11 %.

Статистиката е направена по данни от www.jobtiger.bg.

Ще продължим да публикуваме статистика всеки месец, с цел да следим промените и тенденциите на пазара на труда.