Все още има спорове дали се вижда края на кризата или тя едва сега започва. Разбира се нещата са различни от гледна точка на компании и крайни потребители. Ето обаче една статистика, която може да покаже малко раздвижване.

Търсене и предлагане на работа. Статистика - септември 2009

Новорегистрирани търсещи работа
Спрямо август 2009 – ръст с 19%.
Спрямо септември 2008 – спад с 5,5%.

Новорегистрирани работодатели
Спрямо август 2009 – увеличение с 42%.
Спрямо септември 2008 – спад с 56%.

Публикувани обяви
Спрямо август 2009 – увеличение с 6%.
Спрямо септември 2008 – спад с 43%.

Статистиката е направена по данни от www.jobtiger.bg.

Ще продължим да публикуваме статистика всеки месец, с цел да следим промените и тенденциите на пазара на труда.