Новорегистрирани търсещи работа:
Спрямо ноември 2009 – спад с 18 %.
Спрямо декември 2008 – увеличение с 19 %.

Новорегистрирани работодатели:
Спрямо ноември 2009 – спад с 24 %.
Спрямо декември 2008 – спад с 11 %.

Публикувани обяви:
Спрямо ноември 2009 – спад с 16 %.
Спрямо декември 2008 – увеличение с 22 %.

Статистиката е направена по данни от www.jobtiger.bg.
Ще продължим да публикуваме статистика всеки месец, с цел да следим промените и тенденциите на пазара на труда.