За предимствата на добре съставената автобиография са изписани много страници. Първото впечатление, което работодателят получава за Вас идва именно от нея. Eто защо тя следва да бъде оформена така, че да представи Вашите умения, опит и постижения по начин, който да Ви отличи от множеството други кандидати и потенциални Ваши конкуренти.

След изпращането на документи за обява, към която проявявате интерес, процесът на търсене на работа за Вас се трансформира в напрегнато чакане на отговор от страна на работодателя.

Как можете да увеличите шанса именно Вашата автобиография да привлече вниманието му?
Позволете му да я открие и да се превърне в активната страна, търсеща контакт с Вас! С помощта на JobTiger.bg!

Стъпките са лесни:
  1. Ако все още нямате регистрация в сайта на JobTiger, можете да я направите безплатно тук.
  2. Съставете своята автобиография като попълните необходимата информация в задължителните секции "Предпочитан бизнес сектор", "Област за работа", "Тип заетост" и "Образование".
    Обърнете внимание на секцията "Цели" – там имате възможност в свободен текст да опишете какво желаете да постигнете по Вашия професионален път, така че да привлечете интереса на потенциалния работодател.
  3. След като попълните задължителните секции автобиографията Ви автоматично става "Активна" – така вече можете да кандидатствате с нея по обяви, които представляват интерес за Вас.
  4. Важно! Направете автобиографията си достъпна за потенциални работодатели чрез линка “За търсене” и увеличете шанса си работодателят да открие именно във Вас идеалния кандидат.


Какви са предимствата на автобиографията, достъпна за търсене от работодатели?
  • фактът, че работодателят сам търси контакт с Вас, говори за вече проявен интерес към Вашия професионален опит и умения;
  • преди да публикува обява за дадена позиция работодателят има възможност бързо и лесно да провери дали в базата данни с автобиографии на JobTiger.bg има подходящ кандидат. Така той може да попадне на Вас!
  • дори да сте пропуснали обява, която би представлявала интерес за Вас, работодателят може да привлече вниманието Ви върху нея, като установи контакт с Вас.


Направете автобиографията си в JobTiger “За търсене” и увеличете шанса си да намерите подходящата работа. Някой търси точно Вас!