Трафикът на хора и трудовата експлоатация се случват тук при нас в Европа!

Това са сериозни проблеми, за които всеки кандидат за работа в чужбина трябва да внимава. Безопасното търсене на работа е първото условие, за да избегнете попадането в такава ситуация. По-долу са изброени няколко правила, които трябва да вземете под внимание, когато започнете да търсите работа в чужбина сами или чрез фирма посредник.
  1. Ако фирмата посредник иска от Вас сума за обработка на документи или декларация, че няма да претендирате за възстановяването й, ако се откажете от осигурената работа, с Вас се извършва злоупотреба. Имайте предвид, че при посредническа дейност фирмите нямат право да искат каквито и да е пари от кандидатите и ако се случи, то това е сигнал за нередност и вероятна измама.
  2. Проверете дали фирмата посредник има регистрация в Агенцията по заетостта.
  3. Внимавайте за схемата с командироването на работници. При тази схема посредниците се обявяват за представители на различни фирми, които са ги упълномощили да им осигурят персонал. Така се заобикаля изискването за лицензиране от Агенцията по заетостта и за наличие на договор с чуждестранен работодател. Парите, които се събират от кандидатите обикновено са за осигуряване на т.нар. формуляр А1, който се издава напълно безплатно от НАП и всъщност е за командироване в чужбина за период по-дълъг от 30 дни.
  4. Друг вид злоупотреба е услугата за регистриране на необходимите документи за самонаемане на българи в ЕС, най-вече във Великобритания. Фирмите взимат по 400-500 паунда (при това масово) за нещо, което лесно може да направите сами по интернет.
  5. Внимавайте за лъжливи обяви, особено в интернет. Проверявайте фирмите – адрес, име на управителя. Не отговаряйте на обяви, в които има само посочен имейл или телефон.
  6. Подписвайте договори само на български език. Не тръгвайте без подписан договор с подробности за условията, при които ще бъдете посрещнати – данни на фирмата, месторабота, работно време, заплащане и т.н.
Ако сте в чужбина и …

….. работите при тежки условия
….. условията на работа са различни от предварително уговорените
……работният ден е удължен
……заплащането е по-ниско от договореното
……не са Ви осигурени нормални условия на живот
……не се изплащат таксите и осигуровките, дължими от работодателя
…..не се спазват правилата за безопасен труд
…..има дискриминация над българските работници и те получават много по-ниско заплащане от колегите си от други страни или от приемащата страна, наети за същата работа

… то вашите права са нарушени и сте жертва на трудова експлоатация!!!

Имате право да потърсите помощ и да подадете сигнал към съответните власти в страната, в която се намирате.

За повече информация:

www.usedineurope.com

www.animusassociation.org

www.lastradainternational.org