Често пътят на кариерата е доста трънлив, лъкатушещ и пълен с малки и големи изненади. Едва ли някой вярва, че той е движение по права линия от точка А до точка Б. В тази връзка в един кратък списък ще се опитаме да разбием илюзията около често срещаните заблуди в кариерата.

1. Съществува идеална работа.
Много видове заетост имат реалния потенциал да задоволят исканията и очакванията на всеки работещ човек в зависимост от приоритетите, които сам си е поставил. Но разумно ли е да се мисли, че съществува идеална работа? Като всяко нещо на този свят и работата си има своите "за" и "против", своите предимства и недостатъци. Това, с което можем да започнем при търсенето на "идеалната работа", е поставяне на цели, които да следваме и поетапно да стесняваме възможностите. Така например, първо трябва да идентифицираме областта, в която искаме да се развиваме, да речем здравеопазване и след това да изберем специфичната й подобласт – фармация, стоматология, лабораторен технолог и пр.

2. Ще работя по специалността.
Вярно е, че работодателите се интересуват от образованието, което сме придобили, особено ако специалността, която сме избрали, е специфична и тясно специализирана, например машиностроене. Реалността обаче показва, че малцина се онези, които работят точно това, за което са учили.

3. Една работа е за цял живот.
Планирането на кариерата е непрестаннен процес. Твърде вероятно е да преразгледаме и сменим няколко пъти областите, в които работим. Това се обуславя и от факта, че не само хората, а и пазара на труда се променят през различните периоди от време. Напълно възможно е професията, с която сме "стъпили" на пазара на труда след години, или изобщо да не съществува, или дотолкова да се е променила, че да нямаме нищо общо с нея.

4. Хората, завършили изкуство, хуманитарни или точни науки, не могат да си намерят работа, след като завършат.
Това не е точно така, тъй като обикновено знанията и уменията, които се придобиват в тези области, са преносими. Тоест те могат лесно да бъдат приложени и в други области. Например, човек завършил театрално изкуство може лесно да стане добър търговец, главно защото в търговията се изисква дар слово, силно присъствие на духа, дори и доза артистичност.

5. Ако чакам достатъчно дълго, късметът сам ще ме сполети и ще си намеря хубава работа.
С чакане хубата работа няма сама да почука на вратата ни. Трябва преди всичко да бъдем проактивни, да четем много за всяка длъжност, да имаме поглед върху икономиката, бизнес средата, да трупаме контакти, да общуваме с много хора. Само така ще можем наистина да осъзнаем коя работа ни е "по мярка" и да научим как да се доберем до нея.

6. Много добре знам какво представлява тази или онази професия.
Оказва се всъщност, че голяма част от хората нямат ни най-малка представа с какво точно например се занимава "Специалистът лоши вземания" или "Тестерът". От друга страна дали всяка позиция, която носи в наименованието си мениджър или директор, наистина предполага управленско ниво или просто е маркетингов трик? Тъй като наименованието на длъжностите е твърде условно и индивидуално, нека знаем, че "Офис мениджърът" в една фирма, може да означава коренно различно нещо в друга. Есенцията на типа работа се крие в задълженията и отговорностите, които предполага.

7. Една добре написана автобиография и едно мотивационно писмо са достатъчни за намирането на нова работа.
Идеята на мотивационното писмо е да разкрие пред читателя "Защо искаме да работим точно тази работа, точно в тази фирма и с кои свои качества смятаме, че ще допринесем за позицията, екипа и фирмата". Така се елиминира възможността да прилагаме едно и също мотивационно писмо на различни места. Автобиографията също може да бъде моделирана според позицията, за която кандидатстваме, като преразгледаме описаните вътре задължения от миналия опит, така че да са приложими и на текущата работна позиция, от която се интересуваме.

8. Психологическите кариерни тестове и оценката на уменията сами по себе си не са достатъчни, за да можем генерално да кажем коя работа е подходяща за нас.
Да, полезни са, това е изключително интересно средство, което ни помага да се опознаем по-добре, да разкрие пред нас неща, за които не сме мислили много. Може да се разглежда като допълнителна информация, но едва ли на база този анализ само и единствено може да се извади генерален извод за това какви хора сме, какво можем да правим и какво със сигурност ще ни или няма да ни хареса. Фактът, че рядко тези тестове отчитат междукултурното различие, както и пристрастията, които са присъщи за всеки човек, е сам по себе си достатъчен.

9. След като завърша висшето си образование веднага ще започна работа като мениджър с висока заплата.
Щеще да е много лесно и приятно, нали!? Да, университетът ни учи на много неща, дава ни знания, контакти, учи ни как да бъдем систематични и по-рационални, но опита в реална бизнес среда е незаменим. Практиката ни учи на лидерство, екипна работа, отговорност, стриктност към крайни срокове, предвидливост и пр. За да си мениджърм, са ти нужни точно тези качества, а те се придобиват едва след като си поработил по "ниските етажи". Не случайно едни от най-големите предприемачи в света, известни имена са започнали от разносвачи на пица или куриери.

10. Най-добре е да започна да търся работа там, където в момента има много голям глад за такива специалисти.
Истината е, че пазара на труда постоянно се променя, това променя и длъжностите, които се търсят. Като цяло икономиката е като колело, което увеличава диаметъра си с всяка изминала година, тъй като непрекъснато добавя нови специалности и нови професии, за да отговори на новите технологии. Спомняме си за бума на финансисти и IT специалисти. В началото на зараждащата се криза много от тези специалисти останаха без работа. В момента, например, има голям глад за медицински сестри, лекари и химико-технолози. Подобни професионалисти липсват до такава степен, че на запад заплатите са станали бомбастични и компаниите са готови да осигуряват на служителите си изключителни условия на труд. И преди да се втурнете да учите точно такава специалност, имайте предвид, че точно след 3-4 години пазара може да изпитва нужда от коренно различни специалисти.