JobTiger Помощник предоставя възможност за получаването по e-mail и SMS на информация за публикувани в JobTiger обяви за работа, отговарящи на зададени от потребителя критерии.
Използван правилно “Помощник”-ът е изключително полезен инструмент, облекчаващ работата с JobTiger в процеса на търсене на работа (над 17 хиляди души към момента използват тази услуга).

За целта обаче, трябва критериите да са избрани правилно.

Какви са основните принципи?
1. В полетата, позволяващи избор на няколко критерия (“Предпочитан бизнес сектор” и “Предпочитано местоположение”), релацията е ИЛИ.
Пример: Ако изберете за “Предпочитано местоположение” София и Варна, това ще означава, че искате да ви се изпрати информация за работни места с местоположение София ИЛИ Варна.

2. Оставените празни полета означават, че този критерий няма значение за вас.
Пример: Ако сте оставили празно (неизбрано) полето “Ниво в йерархията”, ще получавате предложения за всички нива в йерархията. Ако не сте избрали град в “Предпочитано местоположение”, ще получавате обяви за всички градове.

3. Релацията между различните групи критерии е И.
Пример: Избрали сте “Предпочитано местоположение”- София и “Ниво в йерархията” - Експертен персонал без ръководни функции. В този случай ще получавате само обявите, отговарящи едновременно на тези два критерия.

4. Помощникът изпраща само предложения за работа, отговарящи изцяло на избраните критерии. Иначе казано, ако не е изпълнен един от избраните от вас критерии, няма да получите предложението за работа. Така се предпазвате от получаване на излишна информация.

Приятна работа с JobTiger Помощник!