Центровете за оценка на персонала оценяват уменията и способностите на служителите не само при наемането на нов човек, но и при оценка на развитието на персонала. На база на резултатите се взимат важни решения, когато пред компанията предстои организационно преструктуриране и т.н. Особено сега, по време на криза, наемането на (грешен) човек би било от изключително голямо значение, особено ако е на средно или висше ниво.

Какви въпроси и казуси да очакваме по време на оценка в подобен център:
 1. Представяне – с няколко думи да се представим пред изпитващите и да отбележим най-важните етапи от живота си. Първото впечатление е от особено значение, за да грабнеш човек в първите няколко минути - може да стане дори с едно "Здравей"!
   
 2. Презентация – като асистент на Техническия директор, трябва да го убедите, че ви е необходима дадена софтуерна програма. За да го направите, трябва да бъдете убедителни, да направите риторична пауза, да дадете тежест на думите си.
В голяма степен, за да преминете успешно въпросите на центровете за оценка, трябва да имате и малко актьорски талант. Дори и да нямате такива заложби потренирайте предварително – фокусирайте се върху фрази, които искате да кажете и т.н.
 1. Казус"Шеф сте на фирма и сте създали нов продукт. Развийте стратегия за успешното му навлизане на пазара." Тук няма 1 правилно решение, съсредоточете се върху постигането на резултат, като едновременно с това кажете как ще го осъществите, какви методи ще използвате, какви комуникационни канали, продажбени техники и стратегии и пр.
   
 2. Ролева игра"Ръководител отдел сте, трябва да говорите със свой колега, който закъснява редовно за работа" Този въпрос ще тества комуникативните ви умения да управлявате конфликти. Вие сте човекът, който избира стила и начина на говорене, като го съобразява с типа характер на човека отсреща. Имайте предвид, че „дърпането на монолог” вероятно не би бил удачен вариант, по-скоро се стремете към диалог и разговор с колегата. Чуйте причините, искайте обяснение.
   
 3. Интервю - "Как се справяте с неуспехите? Кои са силните Ви страни? Какво означава за Вас успехът?" Тук трябва да бъдете много концентрирани, мисълта и думите ви да текат гладко. Не допускайте пелтечене и хаотично говорене, за да не оставите впечатление за човек, който няма цел. Някои от интервюиращите могат да се опитат да объркат и смутят кандидата - не загубвайте концентрацията си - отговаряйте елегантно.
   
 4. Разпределяне на пощата"За 20 мин минавате през офиса между 2 командировки, имате много кратко време да прегледате и разпределите пощата си." Тук става въпрос за организационен талант. Кое да свършите сам и кое да делегирате на друг.
   
 5. Групова дискусия - "Какви качества трябва да притежава "Добрия" ръководител." Стилът на дискусията е по-важен от резултата. Споделете своето мнение, без да игнорирате мнението на другите и без да навлизате в спорове.
Не се изненадвайте и от въпроси от рода на:
 1. Какъв бихте предпочели да станете – горски работник или учител? Тук горски е синоним на резервиран и затворен човек, а учител - на открит човек.
   
 2. Какво предпочитате след тежък ден – вана или душ? Този въпрос ще даде отговор дали имате по-скоро мъжко мислене (душ) или женско (вана). Някои позиции, например, предполагат по-мъжко поведение и справянето с по-стресови ситуации без паника.
Разбира се, това са само примерни въпроси. Те също могат да бъдат много субективни. Неведнъж е имало случай, при който кандидат, минал успешно през център за проверка, след това се проваля на дадена длъжност или обратното. Въпреки всичко, резултатите дават наистина по-добра представа за типа човек, за неговия начин на мислене и способността да се справя с определени задачи.