Една от най-популярните стратегии при търсене на работа е концентрирането върху положителните страни при представяне пред работодател. Понякога кандидатстващите пренебрегват или дори прикриват недостатъците си, отбелязват психолози от “Поликонтакт”, забравяйки, че те не могат да останат скрити от работодателя след тяхното наемане. Естествено сред явяващите се на интервюта често е разпространен възгледа: ”Абе, те да ме вземат, пък…..аз ще се поправя”. Подобна гледна точка обикновено претърпява неуспех, отбелязват от “Поликонтакт”, защото недостатък, който е особено ненавиждан от работодателя, веднага бива открит и тогава скрилият го изпада в много неудобно положение. В почти 80% от случаите много положително се тълкува ясното формулиране на собствените отрицателни черти, защото, както напомнят психолозите от “Поликонтакт”, този факт говори за стремеж към преодоляване на тези качества. Друго важно предимство на откритостта по отношение на недостатъците е, че когато те се приемат от работодателя и въпреки тях, кандидатстващият бъде нает, той решава и евентуалните си бъдещи проблеми, предизвикани от……закъсненията, например. Както отбелязва Дейвид Фрийман, автор на множество четени в цял свят книги в областта на популярната психология:”За да сте съвършени, трябва да съумявате да разпознавате и отстранявате недостатъците си”.