Притиснати от международната финансова криза все повече български компании се изправят пред неприятната задача да освободят част от персонала си. Дали става дума за масово освобождаване на хора или за единични случаи, заниманието си остава неприятно за служителите и за работодателите.

Безспорно симпатиите и съжалението са насочени към хората, които предстои да загубят работата си, но нека не пренебрегваме негативите, които се стоварват върху работодателя и върху хората, които съобщават лошите новини и супервизират служителите с предизвестие до времето на тяхното напускане, както и хората, отговорни за поддържане на мотивацията, етичността и ефективността на оставащите служители.

Информираност и отговорна грижа за оставащите
Съвсем нормално е основният фокус и усилия да са насочени към хората с предизвестия. Жизнено необходимо за компанията, обаче, е работодателите да обърнат внимание и на оставащите служители. Това може да стане, като се отделя време и се дава възможност на служителите да изразят и споделят своите безпокойства. Мотивиращо и успокояващо действат и усилията от страна на ръководството да информира служителите си за мерките, които се предприемат, за да се стабилизира ситуацията и да се гарантира работата им в компанията. За да запазят мотивацията си и качеството на работа, служителите трябва да виждат и грижите, които ръководството на компанията полага за колегите им, които предстои да бъдат освободени. Така оставащите служители ще бъдат по-спокойни и уверени относно собственото си бъдеще.

По време на предизвестието
В такива ситуации е твърде възможно да възникне разделение между хората с предизвестие и оставащите. Освен да навреди на екипа като такъв, това може да навреди и на качеството и ефективността на труда. Оставащите се притесняват за собствената си работа, а тези, които си тръгват, търсят начин да се спасят и често демонстрират неприязън към компанията. Мениджърите са тези, които трябва да преценят и вземат решение до каква степен да ангажират напускащите в ежедневната работа на компанията, на отдела, на екипа. Не допускайте ситуации, в които събирате екипа, а човек с предизвестие стои сам отстрани, чувайки и виждайки какво се случва. Вместо това предварително му предложите да използва времето за себе си – да си потърси работа или каквото мисли, че ще му помогне в ситуацията. Обяснете и на останалите членове на екипа защо отсъства и какво ще прави.

Съобщаването на лошите новини
Да кажеш на някой, че предстои да бъде съкратен, е едно от най-трудните неща, които се налага да правят мениджърите. Независимо дали е прекият ръководител, колега от отдела по човешки ресурси или мениджър от по-високо ниво, е добре човекът да притежава нужните умения, да бъде предварително подготвен, да може да разчита на подкрепа и да е човек, който служителите биха приели като носител на лошите новини. Така хората ще могат да получат по адекватен начин повече яснота и практически насоки за очакващото ги съкращение. Ако нямате подготвени хора – направете необходимото, за да придобият опит, знания и практически умения. Тук външните консултанти могат да помогнат както с обучения, съвети, тренинги, така и като поемат негативите от страна на персонала.

Мнението на експертите:

Предизвикателствата
Настрана от ангажиментите и грижата за напускащите, пред мениджърите стои въпроса за оцеляването на компанията и бъдещето й развитие. Оставащите служители трябва да са ангажирани с работа, да са спокойни и да „играят” за компанията. Необходимо е да се влага енергия за възстановяване на доверието и мотивацията им.

В такива ситуации често възниква нужда от външен консултант, който трябва да се избере внимателно, след като са ясни целите, които преследвате и критериите, по които ще се оценява напредъка. Предизвикателство пред мениджърите е едновременното запазване на погледа върху цялата картинка и третирането на служителите по най-добрия начин, за да може компанията да разчита на тези хора, че ще се върнат обратно в по-добри времена. Не се препоръчва прилагане на една и съща мярка спрямо всички служители – хората се чувстват по-добре, когато имат избор в рамките на предвидените за тях мерки.

Най-важното при предстоящи съкращения:
  • комуникацията със служителите и последователност в действията и отношението към хората;
  • избор на подходящите хора за носители на лошите новини, тяхното обучение и подготовка;
  • избор на външни консултанти;
  • фокус върху бъдещите планове на фирмата.
JobTiger.NET е група от компании, специализирани в предоставянето на продукти и консултации за цялостното управление и развитие на персонала.
За контакти: www.JobTiger.net или 02/ 4918 020.