Както за първата вълна, така и сега във втория етап на проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация" бе създадена електронна брошура за студенти.

В нея всички студенти, които се интересуват от стаж през есента могат да намерят подробна информация както за самия проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация", така и за стажантските позиции и начините за кандидатстване.
 
Електронната брошура може да разгледате тук.
 
 
Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ е финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011г. с бенефициент администрацията на Министерския съвет.