Като част от проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация" бе създадена електронна брошура, в която всички студенти могат да намерят подробна информация както за самия проект, така и за стажантските позиции и начините за кандидатстване.
 
Електронната брошура може да разгледате тук.
 
 
 
Проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ е финансиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, регистрационен номер К 11 – 21 – 1/ 16.08.2011г. с бенефициент администрацията на Министерския съвет.