Вие сте мениджър, който иска да стане по-добър управител и се интересувате от Международната Executive MBA програма? В такъв случай имате отлична възможност, на 22 февруари 2012 да посетите EXECUTIVE MBA лекция в София безплатно.
 
Лектор ще бъде известният канадски професор финансист Jim Ellert.

Безплатна MBA лекция в София Успешните фирми си дават сметка за смисъла от образованието и вложенията в знанието, затова въпреки тежката ситуация на пазара, отделят част от своите средства за образование на кадрите си. Влагането в образованието има многостранна полза, тъй като влияе на по-високото качество на работа, на мотивацията на служителите, в същото време показва на всички, че фирмата има дългосрочни планове и вярва в своята стратегия. Фирмите и техните служители имат нужда от нови идеи, нови знания, нови клиенти/потребители. Ето защо е добре да изпращат своите служители на образование, още повече на международни школи с международно участие, и по този начин придобиват нови потенциални клиенти, създават нови контакти и отнасят със себе си по-напреднали и иновативни идеи и др.

В IEDC-Бизнес школа Блед, Словения в течение на двадесет и пет години сме квалифицирали повече от 53 000 мениджъри от 70 държави и през това време станахме двигател на промените в областта на развитието в мениджмънта и управлението в Европа, както и важно бизнес място за срещи. Участниците в образованието на IEDC идват от цял свят; школата приема всяка година за по-краткосрочни или по-дългосрочни квалификации около 3500 мениджъри, от които 80 процента са от държави различни от Словения.

За двадесет и пет години школата стана един от водещите иноватори в областта на бизнес образованието и заради включването на социални, екологични и етични аспекти в своите образователни програми е подредена между 100-те най-иновативни бизнес школи в света.

БЕзплатна MBA лекция в София Специфичността на философията на IEDC квалификацията е че, включва изкуството като вдъхновение за мениджърите и управителите, както и ученето с пренасяне на знания от други области (философия, наука, спорт). При това лекциите на IEDC са насочени към практиката – това което участниците научат днес, могат още утре да използват в своята работа; мениджърите идват на IEDC заради новите знания, опит, умения и все по-често заради завързването на бизнес контакти (създаване на мрежи), които дават нови възможности за международно сътрудничество, затова IEDC в рамките на образованието посвещава внимание и на развитието на диалога между участниците. Особеност на нашия образователен процес е, че подготвяме хората да мислят за проблемите и ги учим, че няма истински отговори, а само истински въпроси. Още от това какви въпроси поставят хората, се вижда, колко са запознати с определен проблем. Става въпрос за гъвкавост на начина на мислене, която е много важна при мениджърите. Той не бива да е добър само във финансите и счетоводството, а също да може, на основата на минал опит, да предвиди какво ще се случи в бъдещето, да развива интуицията си, на основата на която взема решения. Светът се променя страшно бързо, затова трябва да образоваме мениджърите, които ще могат също толкова бързо да се приспособяват и дори да създават промените.

Освен това се стараем да създаваме управители преди всичко като личности и по-малко като специалисти. Участниците в нашите квалификации, които идват при нас, са богати на практически знания. При нас надграждат своите знания и умения. Важно за нас е развиването на умения, каквито са отвореност към света, гъвкавост, приемането на различните култури, способността да слушаш и наблюдаваш, както и високо-етичните стандарти. Много се радваме, ако някой, освен че е станал по-добър управител, е станал и по-добър човек.