Висшето образование не e факторът за успехНякаква съвременна поговорка казва, че ако знанието беше власт, то библиотекарите са щели да управляват света... Наистина, нищо подобно не се е случвало никога. Нещо друго е много по-важно за успеха от висшето образование!

Хората от бизнеса все повече не виждат смисъла от висшето образование по начина, по който се случва в момента. Не само на „запад”. Все по-често се търси диалог с образователните институции за промяна на програми и за въвличане на практици и действащи мениджъри в обучението на младите и амбициозни кадри. И ако ситуацията не се промени в близко бъдеще висшето образование в сферата на „меките” науки ще изгуби привлекателност и тежест.

Има достатъчно примери за хора, които не са стъпвали в университет и въпреки това имат много по-голямо влияние и успех от дипломарите. Решителността на всяка цена да се постигне нещо, отдадеността и практическият опит са много по-важни фактори от чистото трупане на информация и знание, което се колекционира в колежи и университети.

Естествено не оспорваме ясната и неоспорима връзка между образованието в „твърдите” науки (медицина, фармацевтика, инженерни научи, физика, химия и т.н.) и професионалния успех. Но връзката между „меките” дисциплини и успеха е неясна, размита и съмнителна. Все повече.

Бизнесът е една от тези „меки” дисциплини, в които влиянието на висшето образование има най-малко значение за успеха. Въпросът „Необходимо ли е университетското образование” става все по-актуален. Особено във формата, в която нещата се случват вътре в тези институции в момента.

Висшето образование не e факторът за успех

Кои тогава са факторите за успех в един бизнес? Според проучвания образованието не попада в първите пет позиции. Там са фактори, като:

  1. Да виждаш голямата картинка и да я създаваш!
  2. Скоростта на изпълнение и умението да предприемаш действия, докато другите залепват на етап проучване.
  3. Никога да не се предаваш и да успяваш да накараш нещата да работят.
  4. Да не спираш да учиш през целия си живот.
Тук разглеждаме ученето като процес на трансформация на живота и света около нас посредством нашата интелигентност, а не като процес на наливане на информация в главите ни под формата на „образование”.

 

С други думи, ако ще правиш пари, ще създаваш или променяш света – по-добре се захващай с хора, които вече го правят и са успешни. Те ще ти покажат как да си ефективен и да разгърнеш потенциала си, ако още не си го направил.

Ако статията ви е провокирала, има какво да допълните или искате да споделите вашия личен опит, моля, направете го чрез нашите коментари!