„Институтът за управление на проекти” (PMI®) (www.pmi.org) е водеща световна неправителствена организация, с над половин милион членове и сертифицирани експерти по управление на проекти в над 185 държави. В България, „Пи Ем Ай – България чаптър” (www.pmi.bg) е основана през декември 2009 г. като организация с нестопанска цел под супервизията на PMI®, с основна цел да популяризира нейните стандарти и най-добрите практики за управление на проекти.
 
За нас е удоволствие да Ви поканим за втора поредна година на конференция PMDAY BULGARIA 2012., която ще се проведе в Петък, 12 Октомври 2012.
 
Конференцията обещава:
 • Един ден пълен с дискусии, презентации, споделяне на знания и създаване на контакти.
 • Приветстващи речи от:
  • Саша Безуханова (Директор направление Публична администрация за развиващите се пазари в Хюлет-Пакард);
  • Деница Николова (Главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013)
 • Добре познати международни и български лектори като:
  • Виджай Канабар (Директор на програмата за управление на проекти, Boston University)
   Тема: Добро управление риска на проекта - най-добрите практики при идентифициране на добрите рискове.
  • Марк Пери (Основател и Старши Вицепрезидент на BOT International)
   Тема: Управление на проекти съобразно бизнес нуждите (отдалечена видео връзка)
  • Симона Бонгез (TSP, Член на PMI Leadership Institute Advisory Group)
   Тема: Ако нещо не може да бъде изразено в цифри...
  • Кай Вогелхаупт (Директор Строителство България, Ръмуния и Украйна, Вестас България Еоод)
   Тема: Вятърът никога не спира да духа и промените никога не спират да идват
  • Нина Проданова (Управляващ Партньор, ITCE)
   Тема: Еволюция в стиловете за управление на проекти 7 PDU-та за придобиване или подновяване на сертификат CAPM, PMP или PgMP
За да се регистрирате за конференцията или да получите допълнителна информация, моля посетете: http://pmday2012.pmi.bg/bg/Register/Register.aspx

Дайте си почивка от Вашите проекти за ден и се насладете на PMDAY BULGARIA 2012! Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем на 12 Октомври 2012!