Какъв тип комуникация се предпочита във вашата компания?

 • Отговори
  Брой
 • E-mail.
  53
  31,36 %
 • Офис телефон.
  17
  10,06 %
 • Мобилен телефон.
  49
  28,99 %
 • Лице в лице.
  29
  17,16 %
 • Интранет.
  7
  4,14 %
 • ICQ или подобна програма.
  9
  5,33 %
 • Телеконферентна връзка.
  4
  2,37 %
 • Друго.
  1
  0,59 %